Tietokoneeseen liittäminen

 1. Aseta riittävästi ladattu akku kameraan.
 2. Kytke kamera päälle ja käynnistä tietokone.
 3. Tarkista, että [USB-liitäntä]-asetuksena kohdassa (Asetus) on [Massamuisti].
 4. Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla (A).

  • Kun kamera liitetään tietokoneeseen ensimmäisen kerran, kameran tunnistusmenettely saattaa käynnistyä tietokoneessa automaattisesti. Odota, kunnes menettely on päättynyt.
  • Jos tuote liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla, kun [USB-virtalähde]-asetuksena on [Käytössä], virta syötetään tietokoneesta. (Oletusasetus: [Käytössä])
  • Käytä USB Type-C -kaapelia (mukana) tai USB-vakiokaapelia.
  • Käytä USB 3.1 -yhteensopivaa tietokonetta ja USB Type-C -kaapelia (mukana) nopeampaa tiedonsiirtoa varten.

Huomautus

 • Älä käynnistä/sammuta tietokonetta, käynnistä sitä uudelleen tai herätä sitä lepotilasta, kun tietokoneen ja kameran välille on muodostettu USB-yhteys. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Irrota kamera tietokoneesta ennen tietokoneen käynnistämistä/sammuttamista, uudelleenkäynnistämistä tai herättämistä lepotilasta.