Jatkuva kuvaus

Kuvaa kuvia sarjakuvauksella, kun pidät suljinpainikkeen painettuna.

 1. Valitse kiekkopainikkeessa / (Kuvanottotapa) → [Jatkuva kuvaus].
  • Voit asettaa jatkuvan kuvauksen myös valitsemalla MENU(Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.

Valikkokohteiden tiedot

Jatkuva kuvaus: Hi+ :
Kuvia otetaan jatkuvasti maksiminopeudella, kun suljinpainike pidetään painettuna.
Jatkuva kuvaus: Hi / Jatkuva kuvaus: Mid/ Jatkuva kuvaus: Lo:
Kohteita on helpompi seurata, koska kohde näkyy reaaliaikaisesti monitorissa tai etsimessä kuvauksen aikana.

Jatkuvan kuvauksen aikana tallennettavien kuvien määrä

Seuraavassa taulukossa näytetään tallennettavissa olevien yksittäiskuvien arvioitu määrä, kun [Kuvanottotapa]-asetukseksi on valittu [Jatkuva kuvaus: Hi+]. Määrä saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.


[JPEG-kuvakoko]: [L:42M]

JPEG Vakio noin 76 kuvaa
JPEG Hieno noin 76 kuvaa
JPEG Erittäin hieno noin 76 kuvaa
RAW (pakattu RAW) noin 76 kuvaa
RAW ja JPEG (pakattu RAW)* noin 76 kuvaa
RAW (pakkaamaton RAW) noin 28 kuvaa
RAW ja JPEG (pakkaamaton RAW)* noin 28 kuvaa

* [JPEG-laatu] kun [RAW ja JPEG] on valittu: [Hieno]

Vihje

 • Jos haluat säätää tarkennusta ja valotusta jatkuvasti jatkuvan kuvauksen aikana, tee asetukset seuraavasti:
  • [Tarkennustila]: [Jatkuva AF]
  • [AEL sulkimella]: [Ei käytössä] tai [Automaattinen]

Huomautus

 • Kuvausnopeus hidastuu jatkuvan kuvauksen aikana, jos [RAW-tied.tyyppi]-asetukseksi valitaan [Pakkaamaton].
 • Kuvausnopeus hidastuu jatkuvan kuvauksen aikana, jos [Elekt. etuverhon sulj.] -asetukseksi valitaan [Ei käytössä] tilassa [Jatkuva kuvaus: Hi], [Jatkuva kuvaus: Mid] tai [Jatkuva kuvaus: Lo].
 • Kun F-arvo on suurempi kuin F8 tilassa [Jatkuva kuvaus: Hi+], [Jatkuva kuvaus: Hi] tai [Jatkuva kuvaus: Mid], tarkennus lukitaan ensimmäisen otoksen asetukseen.
 • Kohde ei näy reaaliaikaisesti monitorissa tai etsimessä, kun kuvataan [Jatkuva kuvaus: Hi+]-tilassa.
 • Jatkuvaa kuvausta ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
  • [Kuvatehoste]-asetuksena on [Täyteläinen mv].
  • [DRO/Autom. HDR]-asetuksena on [Autom. HDR].