Zoom-asetus

Voit valita tuotteen zoomausasetuksen.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Zoom-asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vain optinen zoom:
Rajoittaa zoomausalueen optiseen zoomiin. Voit käyttää älykästä zoomaustoimintoa, jos valitset [JPEG-kuvakoko]-asetukseksi [M] tai [S].
Päällä:Zoom.sel.kuv.:
Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää selkeän kuvan zoomausta. Vaikka optisen zoomin zoomausalue ylitettäisiin, tuote suurentaa kuvia alueella, jossa kuvanlaatu ei heikkene merkittävästi.
Päällä:Digitaalizoom:
Kun selkeän kuvan zoomauksen zoomausalue ylitetään, tuote suurentaa kuvat suurimpaan kertoimeen. Kuvanlaatu kuitenkin heikkenee.

Huomautus

  • Valitse [Vain optinen zoom], jos haluat suurentaa kuvia alueella, jossa kuvanlaatu ei heikkene.