Näytä jatk. AF-alue

Voit valita, näytetäänkö tarkennettu alue, kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Laaja] tai [Vyöhyke], tilassa [Jatkuva AF].

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Näytä jatk. AF-alue] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Näyttää tarkennusalueen, johon on tarkennettu.
Ei käytössä:
Ei näytä tarkennusaluetta, johon on tarkennettu.

Huomautus

  • Kun [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu jokin seuraavista, tarkennetun alueen tarkennuskehykset muuttuvat vihreiksi:
    • [Keskikohta]
    • [Joustava piste]
    • [Laaj. joustava piste]
  • Kun kameraan on kiinnitetty A-kiinnikkeinen objektiivi ja kiinnityssovitin (LA-EA1/LA-EA3/LA-EA5) (myydään erikseen) ja [AF-järjestelmä] ‑asetukseksi on valittu [Vaiheentunnist.-AF], [Näytä jatk. AF-alue] otetaan aina käyttöön [Tarkennusalue]-asetuksista huolimatta.