Kasv./Silmä-AF-as.

Tämän toiminnon avulla määritetään, tarkentaako kamera ensisijaisesti kasvoihin vai silmiin.

 1. MENU(Kamera- asetukset1) → [Kasv./Silmä-AF-as.] → haluttu asetuskohde.

Valikkokohteen tiedot

Kasv./silm. etusij. AF:
Määrittää, tunnistetaanko tarkennusalueella olevia kasvoja tai silmiä ja tarkennetaanko silmiin (silmä-AF), kun automaattitarkennus on aktivoitu. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
Kohteentunnistus:
Valitsee tunnistettavan kohteen.
[Ihminen]: tunnistaa ihmisten kasvot/silmät.
[Eläin]: tunnistaa eläinten silmät. Eläinten naamoja ei tunnisteta.
Kasvontun. kehysn.:
Määrittää, näytetäänkö kasvontunnistuskehys, kun ihmiskasvot tunnistetaan. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
Eläimen silmänäyttö:
Määrittää, näytetäänkö silmäntunnistuskehys, kun eläimen silmä tunnistetaan. ([Käytössä]/[Ei käytössä])


Kasvontunnistuskehys

Kun tuote tunnistaa kasvot, harmaa kasvontunnistuskehys tulee näkyviin. Kun tuote päättelee, että automaattitarkennus on käytössä, kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi.
Jos eri kasvojen ensisijaisuusjärjestys on rekisteröity [Kasvojen rekister.] -toiminnolla, tuote valitsee automaattisesti ensimmäiseksi asetetut kasvot, joiden päällä oleva kasvontunnistuskehys muuttuu valkoiseksi. Muiden rekisteröityjen kasvojen kasvontunnistuskehykset muuttuvat punertavan purppuranvärisiksi.


Silmäntunnistuskehys

Valkoinen silmäntunnistuskehys tulee näkyviin, kun silmä havaitaan ja kamera päättää asetuksista riippuen, että automaattitarkennus on mahdollista.

Silmäntunnistuskehys näytetään seuraavasti, kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Eläin].


[Silmä-AF] mukautetulla näppäimellä

Silmä-AF-toimintoa voidaan käyttää myös määrittämällä [Silmä-AF] mukautettuun näppäimeen. Kamera voi tarkentaa silmiin niin kauan kuin näppäintä painetaan. Tästä on hyötyä, kun haluat käyttää Silmä-AF-toimintoa tilapäisesti koko näyttöön asetuksesta [Tarkennusalue] huolimatta.
Jos esimerkiksi [Tarkennusalue]-asetukseksi on valittu [Joustava piste] ja haluat, että kamera tarkentaa tarkennuskehyksen ulkopuolella olevaan silmään, voit käyttää Silmä-AF-toimintoa painamalla mukautettua näppäintä, johon [Silmä-AF] on määritetty, asetusta [Tarkennusalue] muuttamatta.

 1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu näppäin, ja määritä sitten [Silmä-AF]-toiminto näppäimeen.
 2. MENU → (Kamera- asetukset1) → [Kasv./Silmä-AF-as.][Kohteentunnistus] → haluttu asetus.
 3. Suuntaa kamera henkilön tai eläimen kasvoihin ja paina näppäintä, johon [Silmä-AF]-toiminto on määritetty.
 4. Paina suljinpainiketta samalla, kun painat näppäintä.


Vihje

 • Jos haluat, että kasvon- tai silmäntunnistuskehys katoaa tietyn ajan kuluessa, kun kamera on tarkentanut kasvoihin tai silmään, valitse [AF-alueen aut. tyhj.] -asetukseksi [Käytössä].
 • Järjestä sommittelu eläimen silmien tunnistamista varten niin, että sekä eläimen silmät että sen kuono ovat katselukulman sisällä.

Huomautus

 • Kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Ihminen], eläinten silmiä ei tunnisteta. Kun [Kohteentunnistus] -asetukseksi on valittu [Eläin], ihmiskasvoja ei tunnisteta.
 • Kun [Kohteentunnistus]-asetukseksi on valittu [Eläin], seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä.
  • [AF-lukitus]
  • [Keski-AF-lukitus]
  • [Kasv. etus. mon.mitt.]
  • [Rek. kasvot etusijalla]
 • Toiminto [Silmä-AF] ei ehkä toimi kovin hyvin seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kohde käyttää aurinkolaseja.
  • Kun otsahiukset peittävät henkilön silmät.
  • Hämärässä tai vastavalossa.
  • Kun silmät ovat kiinni.
  • Kun kohde on varjossa.
  • Kun kohde ei ole terävä.
  • Kun kohde liikkuu liikaa.
 • Jos kohde liikkuu liikaa, tunnistuskehystä ei välttämättä näytetä oikein silmien päällä.
 • Olosuhteiden mukaan silmiin ei välttämättä voida tarkentaa.
 • Jos kamera ei voi tarkentaa ihmissilmiin, se tunnistaa sen sijaan kasvot ja tarkentaa niihin. Kamera ei voi tarkentaa silmiin, jos yhtään ihmiskasvoja ei ole tunnistettu.
 • Tuote ei välttämättä tunnista kasvoja ollenkaan tai tunnistaa vahingossa muita esineitä kasvoiksi eräissä olosuhteissa.
 • Silmä-AF-toiminto ei ole käytettävissä, kun tilapyörä on asennossa (Video) tai , tai videokuvauksen aikana.
 • Silmäntunnistuskehystä ei näytetä, kun Silmä-AF-toiminto ei ole käytettävissä.
 • Kasvon-/silmäntunnistustoimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen kanssa:
  • Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom.
  • [Posterisaatio] kohdassa [Kuvatehoste]
  • Tarkennuksen suurennuslasi
  • Kun [Kuvanopeus]-asetukseksi on valittu [120fps]/[100fps] hidastetun/nopeutetun kuvauksen aikana.
 • Kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää seuraavassa tilanteessa:
  • Videokuvaus, kun [Tallennusasetus]-asetukseksi on valittu [120p]/[100p]
 • Kohteiden kasvoja voi tunnistaa enimmillään 8.
 • Vaikka [Kasvontun. kehysn.]-asetukseksi olisi valittu [Ei käytössä], vihreä tarkennuskehys näytetään tarkennettujen kasvojen päällä.
 • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Kasv./silm. etusij. AF]-asetukseksi lukitaan [Käytössä].
 • Vaikka [Kohteentunnistus]-asetukseksi olisi valittu [Eläin], kaikkien eläinten silmiä ei tunnisteta.
 • Vaikka [Eläimen silmänäyttö] -asetukseksi olisi valittu [Ei käytössä], vihreä tarkennuskehys näytetään tarkennettujen silmien päällä.