Välkynnänpoisto (valokuva)

Tunnistaa keinovalolähteiden, kuten loistevalon, välkkymisen/vilkkumisen ja ajoittaa kuvien ottamisen hetkiin, jolloin välkkymisellä on vähemmän vaikutusta.

Tämä toiminto vähentää vilkkumisen aiheuttamia valotuksen ja värisävyjen eroja kuvan ylä- ja alaosan välillä, kun kuvataan lyhyellä valotusajalla, ja jatkuvan kuvauksen aikana.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Välkynnänpoisto][Käytössä].
 2. Paina suljinpainike puoliväliin ja ota sitten kuva.
  • Tuote tunnistaa välkkymisen, kun suljinpainike painetaan puoliväliin.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Ei vähennä vilkkumisen vaikutusta.
Käytössä:
Vähentää vilkkumisen vaikutusta. Kun kamera tunnistaa välkkymistä, kun suljinpainike on painettu puoliväliin, (välkkymiskuvake) tulee esiin.

Vihje

 • Kuvaustuloksen värisävy saattaa vaihdella, jos sama näkymä kuvataan uudelleen eri valotusajalla. Jos näin tapahtuu, kannattaa kuvata [Suljinaika etusijalla]- tai [Käsivalotus]-tilassa kiinteän valotusajan kanssa.
 • Välkynnänpoistokuvausta voidaan käyttää painamalla suljinpainike puoliväliin myös manuaalisessa tarkennustilassa.

Huomautus

 • Sulkimen vapautusviive saattaa hieman kasvaa. Jatkuvassa kuvaustilassa kuvausnopeus saattaa hidastua tai otoksien väli saattaa olla epätasainen.
 • Kamera tunnistaa välkkymisen vain, kun valonlähteen taajuus on 100 Hz tai 120 Hz.
 • Kamera ei tunnista välkkymistä valonlähteen ja kuvausolosuhteiden, kuten tumman taustan, mukaan.
 • Vaikka kamera tunnistaisi välkkymisen, sen vaikutuksia ei ehkä vähennetä tarpeeksi valonlähteen tai kuvaustilanteen mukaan. Testikuvia kannattaa ottaa etukäteen.
 • [Välkynnänpoisto] ei ole käytettävissä, kun kuvataan seuraavissa tilanteissa:
  • Bulb-kuvaus
  • [Hiljainen kuvaus]
  • Elokuvakuvaustila
  • Kun otetaan kuva manuaalisessa tarkennustilassa ilman, että suljinpainike painetaan puoliväliin.
 • Kuvaustulosten värisävy voi vaihdella [Välkynnänpoisto]-asetuksen mukaan.