Toimintovalik. aset.

Voit määrittää toiminnot, joita kutsutaan, kun painetaan Fn (Toiminto) -painiketta.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Toimintovalik. aset.] → määritä toiminto haluamaasi sijaintiin.
    • Määritettävät toiminnot näytetään asetuskohteen valintanäytössä.