Jatkuva haarukointi

Ottaa useita kuvia ja vaihtaa samalla valotusta automaattisesti perusvalotuksesta tummemmaksi ja sitten vaaleammaksi. Voit valita tarkoituksen mukaisen kuvan tallennuksen jälkeen.

 1. Paina kiekkopainikkeessa / (Kuvanottotapa) → [Jatkuva haarukointi].
  • Voit asettaa kuvanottotavan myös valitsemalla MENU(Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.
  • Perusvalotus asetetaan ensimmäisessä kuvassa.
  • Pidä suljinpainike painettuna, kunnes haarukointikuvaus on päättynyt.

Valikkokohteen tiedot

Kamera ottaa peräkkäin esimerkiksi kolme kuvaa valotusarvolla, jota siirretään +/-0,3 EV, kun [Jatk. haarukointi: 0,3EV, 3 kuvaa] on valittu.

Huomautus

 • Viimeinen kuva näytetään automaattisessa katselussa.
 • Kun [Käsivalotus]-tilassa valitaan [ISO AUTO], valotusta muutetaan säätämällä ISO-arvoa. Jos valitaan muu kuin [ISO AUTO] -asetus, valotusta muutetaan säätämällä valotusaikaa.
 • Kun valotusta korjataan, sitä muutetaan korjatun arvon perusteella.
 • Haarukointikuvausta ei voi käyttää seuraavissa kuvaustiloissa:
  • [Älykäs automaatti]
 • Salamaa käytettäessä tuote suorittaa salamahaarukointikuvauksen, joka siirtää salamavalon määrää, vaikka [Jatkuva haarukointi] olisi valittu. Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten.