Kameran sis. opas

[Kameran sis. opas] näyttää MENU-kohteiden, Fn (Toiminto) ‑kohteiden ja asetusten kuvaukset.

Määritä [Kameran sis. opas]-toiminto haluamaasi näppäimeen etukäteen käyttämällä toimintoa [Oma painike] tai [Oma painike].

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike] → haluttu näppäin, ja määritä sitten [Kameran sis. opas] -toiminto näppäimeen.
    • [Kameran sis. opas]-toimintoa ei voi määrittää eräisiin näppäimiin.
  2. Valitse MENU- tai Fn-kohde, jonka kuvauksen haluat nähdä, ja paina sitten painiketta, johon [Kameran sis. opas]-toiminto on määritetty.

    Kohteen kuvaus näytetään.