Kuvaprofiili

Voit muuttaa värin, sävyjyrkkyyden yms. asetuksia.

Kuvaprofiilin mukauttaminen

Voit mukauttaa kuvanlaatua säätämällä kuvaprofiilin kohteita, kuten [Gamma] ja [Detaljit]. Kun säädät näitä parametreja, liitä kamera televisioon tai monitoriin ja säädä niitä samalla, kun tarkkailet kuvaa ruudussa.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Kuvaprofiili] → profiili, jota haluat muuttaa.
 2. Siirry kohteen hakemistoruutuun painamalla kiekkopainikkeen oikeaa puolta.
 3. Valitse muutettava kohde käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta.
 4. Valitse haluttu arvo käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta ja paina keskiötä.

Kuvaprofiilin esiasetuksen käyttäminen

Videoiden oletusasetukset [PP1][PP10] on asetettu etukäteen kameraan erilaisten kuvausolosuhteiden perusteella.

MENU → (Kamera- asetukset1) → [Kuvaprofiili] → haluttu asetus.

PP1:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [Movie]-gammaa.
PP2:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [Still]-gammaa.
PP3:
Esimerkkiasetus luonnollisesta värisävystä, jossa käytetään [ITU709]-gammaa.
PP4:
Esimerkkiasetus värisävystä, joka noudattaa ITU709-standardia.
PP5:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [Cine1]-gammaa.
PP6:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [Cine2]-gammaa.
PP7:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [S-Log2]-gammaa.
PP8:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [S-Log3]-gammaa ja [S-Gamut3.Cine] kohdassa [Väritila].
PP9:
Esimerkkiasetus, jossa käytetään [S-Log3]-gammaa ja [S-Gamut3] kohdassa [Väritila].
PP10:
Esimerkkiasetus HDR-videoiden tallentamisesta käyttämällä [HLG2] gammaa.


HDR-videotallennus

Kamera voi tallentaa HDR-videoita, kun kuvaprofiilissa on valittu gammaksi [HLG], [HLG1][HLG3]. Kuvaprofiilin esivalinta [PP10] tarjoaa esimerkkiasetuksen HDR-tallennusta varten. Asetuksella [PP10] tallennettuja videoita voidaan katsella normaalia laajemmalla kirkkausalueella, kun niitä toistetaan televisiossa, jossa on Hybrid Log-Gamma (HLG) -tuki. Näin myös kohtaukset, joissa on laaja kirkkausalue, voidaan tallentaa ja näyttää tarkasti ilman, että ne näyttävät ali- tai ylivalottuneilta. HLG:tä käytetään HDR TV -ohjelmatuotannossa kansainvälisen standardisuosituksen ITU-R BT.2100 määritelmän mukaisesti.


Kuvaprofiilin kohteet

Mustan taso
Määrittää mustan tason. (-15 – +15)

Gamma
Valitsee gammakäyrän.
Movie: Vakiogammakäyrä videoita varten
Still: Vakiogammakäyrä valokuvia varten
Cine1: Pehmentää tummien osien kontrastia ja korostaa kirkkaiden osien sävyjyrkkyyttä rauhallisen värisen videon tuottamiseksi. (vastaava kuin HG4609G33)
Cine2: Samanlainen kuin [Cine1] mutta optimoitu editointia varten jopa 100-prosenttisen videosignaalin kanssa. (vastaava kuin HG4600G30)
Cine3: Voimistaa vaaleiden ja tummien kontrastia enemmän kuin [Cine1] ja voimistaa sävyjyrkkyyttä mustassa.
Cine4: Voimistaa tummien osien kontrastia enemmän kuin [Cine3].
ITU709: Gammakäyrä, joka vastaa ITU709:ää.
ITU709(800%): Gammakäyrä kohtausten tarkistamiseen olettaen, että kuvauksessa on käytössä [S-Log2] tai [S-Log3].
S-Log2: Gammakäyrä asetukselle [S-Log2]. Tämä asetus perustuu oletukseen, että kuvaa käsitellään kuvauksen jälkeen.
S-Log3: Gammakäyrä asetukselle [S-Log3], jolla on enemmän filmin kaltaisia ominaisuuksia. Tämä asetus perustuu oletukseen, että kuvaa käsitellään kuvauksen jälkeen.
HLG: Gammakäyrä HDR-tallennusta varten. Vastaa HDR-standardia Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Gammakäyrä HDR-tallennusta varten. Korostaa kohinanvaimennusta. Kuvauksen dynamiikka-alue on kuitenkin kapeampi kuin asetuksella [HLG2] tai [HLG3].
HLG2: Gammakäyrä HDR-tallennusta varten. Tarjoaa dynamiikka-alueen ja kohinanvaimennuksen tasapainon.
HLG3: Gammakäyrä HDR-tallennusta varten. Laajempi dynamiikka-alue kuin asetuksella [HLG2]. Kohina voi kuitenkin lisääntyä.
 • [HLG1], [HLG2] ja [HLG3] kaikki käyttävät gammakäyrää, jolla on samat ominaisuudet, mutta jokainen tarjoaa erilaisen tasapainon dynamiikka-alueen ja kohinanvaimennuksen välillä. Jokaisella on erilainen videon maksimilähtötaso seuraavasti: [HLG1]: noin 87 %, [HLG2]: noin 95 %, [HLG3]: noin 100 %.

Mustan Gamma
Korjaa gammaa alhaisen intensiteetin alueilla.
[Mustan Gamma] on lukittu arvoon ”0” eikä sitä voi säätää, kun [Gamma]-asetukseksi on valittu [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3].
Alue: Valitsee korjausalueen. (Leveä / Keskitaso / Kapea)
Taso: Määrittää korjaustason. (-7 (suurin mustan pakkaus) – +7 (suurin mustan venytys))

Ylivalotuksen esto
Asettaa videosignaalin pakkauksen käännepisteen ja kaltevuuden ylivalotuksen estämiseksi rajoittamalla kohteen korkean intensiteetin alueiden signaalit kameran dynaamiselle alueelle.
[Ylivalotuksen esto] on poissa käytöstä, jos [Tila]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], kun [Gamma]-asetukseksi on valittu [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3]. Jos haluat ottaa [Ylivalotuksen esto] -asetuksen käyttöön, valitse [Tila]-asetukseksi [Manuaalinen].
Tila: Valitsee automaattiset/manuaaliset asetukset.
 • Automaattinen: Käännepiste ja kaltevuus asetetaan automaattisesti.
 • Manuaalinen: Käännepiste ja kaltevuus asetetaan manuaalisesti.
Automaattinen: Asetukset, kun [Automaattinen] on valittu kohdassa [Tila ].
 • Enimmäispiste: Määrittää käännepisteen maksimipisteen. (90 % – 100 %)
 • Herkkyys: Määrittää herkkyyden. (Korkea / Keskisuuri / Matala)
Manuaalinen: Asetukset, kun [Manuaalinen] on valittu kohdassa [Tila].
 • Piste: Määrittää käännepisteen. (75% – 105%)
 • Kalteva: Määrittää käänteen kaltevuuden. (-5 (loiva) – +5 (jyrkkä))

Väritila
Määrittää värien tyypin ja tason.
Kohdassa [Väritila] vain [BT.2020] ja [709] ovat käytettävissä kun [Gamma]-asetukseksi on valittu [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3].
Movie: Sopivat värit, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [Movie].
Still: Sopivat värit, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [Still].
Cinema: Sopivat värit, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [Cine1] tai [Cine2].
Pro: Samanlaiset värisävyt kuin Sonyn ammattikameroiden vakiokuvanlaadussa (kun yhdistetty ITU709-gammaan)
ITU709-matriisi: Värit vastaavat ITU709-standardia (kun yhdistetty ITU709-gammaan)
Mustavalko: Määrittää värikylläisyyden nollaksi mustavalkokuvausta varten.
S-Gamut: Asetus perustuu oletukseen, että kuvia käsitellään kuvauksen jälkeen. Käytetään, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Asetus perustuu oletukseen, että kuvia käsitellään kuvauksen jälkeen. Käytetään, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [S-Log3]. Tämän asetuksen avulla voidaan kuvata väritilassa, joka voidaan muuntaa helposti digitaalista elokuvateatteria varten.
S-Gamut3: Asetus perustuu oletukseen, että kuvia käsitellään kuvauksen jälkeen. Käytetään, kun asetukseksi [Gamma] on valittu [S-Log3]. Tämän asetuksen avulla voidaan kuvata laajassa väritilassa.
BT.2020: Vakiovärisävy, kun [Gamma]-asetukseksi on valittu [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3].
709: Värisävy, kun [Gamma]-asetukseksi on valittu [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3] ja videoita tallennetaan HDTV-värillä (BT.709).

Värikylläisyys
Määrittää värikylläisyyden. (-32 – +32)

Värivaihe
Määrittää värivaiheen. (-7 – +7)

Värisyvyys
Määrittää kunkin värivaiheen värisyvyyden. Tämä toiminto on tehokkaampi kromaattisilla väreillä ja tehottomampi akromaattisilla väreillä. Väri näyttää syvemmältä, kun asetusarvoa suurennetaan positiiviseen suuntaan, ja vaaleammalta, kun arvoa pienennetään negatiiviseen suuntaan. Tämä toiminto on tehokas, vaikka asetukseksi [Väritila] valittaisiin [Mustavalko].
[R] -7 (vaaleanpunainen) – +7 (syvänpunainen)
[G] -7 (vaaleanvihreä) – +7 (syvänvihreä)
[B] -7 (vaaleansininen) – +7 (syvänsininen)
[C] -7 (vaaleansyaani) – +7 (syvänsyaani)
[M] -7 (vaaleanmagenta) – +7 (syvänmagenta)
[Y] -7 (vaaleankeltainen) – +7 (syvänkeltainen)

Detaljit
Määrittää [Detaljit]-kohteet.
Taso: Määrittää [Detaljit]-tason. (-7 – +7)
Säädä: Seuraavat parametrit voidaan valita manuaalisesti.
 • Tila: Valitsee automaattisen/manuaalisen asetuksen. (Automaattinen (automaattinen optimointi) / Manuaalinen (Yksityiskohdat määritetään manuaalisesti.))
 • V/H-tasapaino: Määrittää DETAIL-asetuksen pysty- (V) ja vaakasuuntaisen (H) tasapainon. (-2 (siirtymä pystysuuntaan (V)) – +2 (siirtymä vaakasuuntaan (H)))
 • B/W-tasapaino: Valitsee alemman DETAIL-suunnan (B) ja ylemmän DETAIL-suunnan (W) tasapainon. (Tyyppi 1 (siirtymä alempaan DETAIL-suuntaan (B)) – Tyyppi 5 (siirtymä ylempään DETAIL-suuntaan (W))
 • Raja: Määrittää [Detaljit]-rajatason. (0 (Matala rajataso: todennäköisesti rajoitetaan) – 7 (Korkea rajataso: todennäköisesti ei rajoiteta))
 • Crispning: Määrittää terävöintitason. (0 (matala terävöintitaso) – 7 (syvä terävöintitaso))
 • Korostusten detaljit: Määrittää [Detaljit]-tason korkean intensiteetin alueilla. (0 – 4)

Asetusten kopiointi toiseen kuvaprofiilinumeroon
Voit kopioida kuvaprofiilin asetukset toiseen kuvaprofiilinumeroon.
MENU (Kamera- asetukset1) → [Kuvaprofiili][Kopioi].

Kuvaprofiilin oletusasetusten palauttaminen
Kuvaprofiilin oletusasetukset voidaan palauttaa. Kaikkia kuvaprofiiliasetuksia ei voi palauttaa kerralla.
MENU (Kamera- asetukset1) → [Kuvaprofiili][Nollaa].

Huomautus

 • Koska parametrit ovat yhteiset videoille ja valokuville, säädä arvoa, kun vaihdat kuvaustilan.
 • Jos kehitetään RAW-kuvia kuvausasetusten kanssa, seuraavat asetukset eivät vaikuta:
  • Mustan taso
  • Mustan Gamma
  • Ylivalotuksen esto
  • Värisyvyys
 • Kun [Tallennusasetus]-asetuksena on [120p 100M]/[100p 100M] tai [120p 60M]/[100p 60M], [Mustan Gamma] on lukittu arvoon ”0” eikä sitä voi säätää.
 • Jos [Gamma]-asetusta muutetaan, käytettävissä oleva ISO-arvoalue muuttuu.
 • Gamma-asetusten mukaan tummissa osissa voi olla enemmän kohinaa. Sitä voidaan parantaa määrittämällä objektiivin korjaukseksi [Ei käytössä].
 • S-Log2- tai S-Log3-gammaa käytettäessä kohina on näkyvämpää kuin muita gammoja käytettäessä. Jos kohina on edelleen huomattavaa kuvien käsittelyn jälkeenkin, sitä voidaan parantaa kuvaamalla kirkkaammalla asetuksella. Dynaaminen alue kuitenkin kaventuu vastaavasti, kun kuvataan kirkkaammalla asetuksilla. Kuva kannattaa tarkistaa etukäteen koekuvauksella, kun käytetään S-Log2- tai S-Log3-gammaa.
 • Asetus [ITU709(800%)], [S-Log2] tai [S-Log3] voi aiheuttaa virheen valkotasapainon mukautetuissa asetuksissa. Jos näin tapahtuu, suorita ensin mukautettu asennus käyttämällä muuta gammaa kuin [ITU709(800%)], [S-Log2]tai [S-Log3] ja valitse sitten uudelleen gammaksi [ITU709(800%)], [S-Log2] tai [S-Log3].
 • Asetus [ITU709(800%)], [S-Log2] tai [S-Log3] poistaa asetuksen [Mustan taso] käytöstä.
 • Jos asetukseksi [Kalteva] valitaan +5 kohdassa [Manuaalinen] kohdassa [Ylivalotuksen esto], [Ylivalotuksen esto] -asetukseksi asetetaan [Ei käytössä].
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine ja S-Gamut3 ovat Sonyn omia väriavaruuksia. Tämän kameran S-Gamut -asetus ei kuitenkaan tue koko S-Gamut-väriavaruutta. Se on asetus, jolla saavutetaan S-Gamut-avaruutta vastaava värien toisto.