Itselaukaisin

Ottaa kuvan itselaukaisinta käyttämällä, kun on kulunut määrätty määrä sekunteja suljinpainikkeen painamisesta. Käytä 5 sekunnin / 10 sekunnin itselaukaisinta, kun haluat olla kuvassa, ja käytä 2 sekunnin itselaukaisinta vähentämään suljinpainikkeen painamisesta johtuvaa kameran tärinää.

 1. Paina kiekkopainikkeessa / (Kuvanottotapa) → [Itselaukaisin].
  • Voit asettaa kuvanottotavan myös valitsemalla MENU(Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.
  Itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja kuva otetaan, kun määritetty sekuntien määrä on kulunut.

Valikkokohteen tiedot

Tila määrittää, monenko sekunnin kuluttua suljinpainikkeen painamisesta kuva otetaan.

Itselaukaisin: 10 s
Itselaukaisin: 5 s
Itselaukaisin: 2 s

Vihje

 • Voit pysäyttää itselaukaisimen painamalla suljinpainiketta uudelleen tai painamalla kiekkopainikkeessa /.
 • Voit peruuttaa itselaukaisimen painamalla kiekkopainikkeessa / ja valitsemalla (Kertakuvaus).
 • Valitse [Äänimerkit]-asetukseksi [Ei käytössä], kun haluat mykistää äänimerkin itselaukaisimen laskun aikana.
 • Jos haluat käyttää itselaukaisinta haarukointitilassa, valitse kuvanottotavaksi haarukointitila ja valitse sitten MENU → (Kamera- asetukset1) → [Haarukointiaset.][Itsel. haarukoinnissa].