Live View -näyttö

Määrittää, näytetäänkö nestekidenäytössä kuvat, joita on muokattu valotuskorjaustoiminnoilla, valkotasapainolla, [Luova asetus]- tai [Kuvatehoste]-tehosteilla.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Live View -näyttö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Tehoste käytössä:
Näyttää Live View’n olosuhteissa, jotka vastaavat lähes sitä, miltä kuva näyttää, kun kaikki asetuksesi on otettu käyttöön. Asetus on hyödyllinen, kun halutaan ottaa kuvia ja tarkistaa kuvaustulokset Live View -näytössä.
Tehoste ei käytössä:
Näyttää Live View’n ilman valotuksen korjauksen, valkotasapainon tai asetusten [Luova asetus] tai [Kuvatehoste] vaikutuksia. Tätä asetusta käytettäessä voit tarkistaa sommittelun helposti.
Live View -näyttö näytetään aina käyttämällä sopivaa kirkkautta myos [Käsivalotus]-toiminnon aikana.
Kun [Tehoste ei käytössä] on valittu, -kuvake näkyy Live View -näytössä.

Vihje

  • Muun valmistajan salamaa, esimerkiksi studiosalamaa, käytettäessä Live View -näyttö voi olla tumma eräiden valotusaika-asetusten kanssa. Kun [Live View -näyttö] -asetuksena on [Tehoste ei käytössä], Live View -näyttö näkyy kirkkaana, jotta voit tarkistaa sommittelun helposti.

Huomautus

  • Asetukseksi [Live View -näyttö] ei voi valita [Tehoste ei käytössä] seuraavissa kuvaustiloissa:
    • [Älykäs automaatti]
    • [Video]
    • [Hidas ja nopea liike]
  • Kun [Live View -näyttö] -asetukseksi valitaan [Tehoste ei käytössä], otetun kuvan kirkkaus ei ole sama kuin Live View -näytössä näkyvä.