Äänimerkit

Valitsee, kuuluuko tuotteesta ääni.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Äänimerkit] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Ääniä tuotetaan esimerkiksi silloin, kun tarkennetaan painamalla suljinpainike puoliväliin.
Ei käytössä:
Ääniä ei tuoteta.

Huomautus

  • Jos [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva AF], kamera ei anna äänimerkkiä, kun se tarkentaa kohteeseen.