USB-virtalähde

Määrittää, syötetäänkö USB-kaapelilla virtaa, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tai USB-laitteeseen.

  1. MENU (Asetus) → [USB-virtalähde] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Tuotteeseen syötetään virtaa USB-kaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms.
Ei käytössä:
Tuotteeseen ei syötetä virtaa USB-kaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms.

Huomautus

  • Aseta tuotteeseen akku, jotta voit syöttää virtaa USB-kaapelilla.