Akun asettaminen/poistaminen

  1. Avaa akkulokeron kansi.

  2. Aseta akku samalla, kun painat lukitusvipua (A) akun kärjellä, kunnes akku lukittuu paikalleen.

  3. Sulje kansi.

Akun lataaminen, kun se on kamerassa

Sammuta kamera ja liitä se sitten tietokoneeseen tms. USB-kaapelilla.

Jos kamera kytketään päälle, voit käyttää sitä tietokoneen tms. syöttämällä virralla, mutta akku ei lataudu.

Käytä toimitettua USB Type-C -kaapelia tai USB-määrityksen mukaista kaapelia.

Akun poistaminen

Varmista, että käytön merkkivalo ei pala, ja sammuta kamera. Liu’uta sitten lukitusvipua (A) ja poista akku. Älä pudota akkua.