Hiljainen kuvaus (valokuva)

Voit ottaa kuvia ilman sulkimen ääntä.

 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Hiljainen kuvaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Voit ottaa kuvia ilman sulkimen ääntä.
Ei käytössä:
[Hiljainen kuvaus] on poistettu käytöstä.

Huomautus

 • Käytä [Hiljainen kuvaus] -toimintoa omalla vastuullasi ja ota huomioon kohteen yksityisyys ja muotokuvaoikeudet.
 • Vaikka [Hiljainen kuvaus] -asetukseksi olisi valittu [Käytössä], se ei ole täysin äänetön.
 • Vaikka [Hiljainen kuvaus] -asetukseksi olisi valittu [Käytössä], aukon ja tarkennuksen toimintaääni kuuluu.
 • Kun otetaan valokuvia käyttämällä [Hiljainen kuvaus] -toimintoa alhaisella ISO-herkkyydellä ja kamera suunnataan erittäin kirkkaaseen valonlähteeseen, monitorin suuren intensiteetin alueet voivat tallentua tummempisävyisinä.
 • Kun virta katkaistaan, sulkimen ääni voi kuulua harvoissa tapauksissa. Tämä ei ole vika.
 • Kohteen tai kameran liikkeen aiheuttamaa kuvan vääristymistä voi esiintyä. Vääristymisestä voi tulla näkyvämpää, kun [RAW-tied.tyyppi] -asetukseksi valitaan [Pakkaamaton]. Valitse vääristymisen vähentämiseksi [Tiedostomuoto]-asetukseksi [JPEG]. Jos haluat ottaa kuvia RAW-muodossa ja vähentää vääristymistä, valitse [Kuvanottotapa]-asetukseksi [Jatkuva kuvaus] ja [RAW-tied.tyyppi]-asetukseksi [Pakattu].
 • Jos kuvataan salamaniskun valossa tai vilkkuvassa valossa, kuten muiden kameroiden salamavalo tai loisteputken valo, kuvassa voi näkyä raitoja.
 • Jos haluat poistaa käytöstä äänimerkin, joka kuuluu, kun kohteeseen on tarkennettu tai itselaukaisin toimii, valitse [Äänimerkit]-asetukseksi [Ei käytössä].
 • Vaikka [Hiljainen kuvaus] -asetukseksi olisi valittu [Käytössä], sulkimen äänimerkki voi kuulua seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kaappaat valkoista perusväriä, kun kamera on asetettu [Oma asetus] -tilaan kohdassa [Valkotasapaino]
  • Kun rekisteröidään kasvoja käyttämällä toimintoa [Kasvojen rekister.]
 • [Hiljainen kuvaus] -asetusta ei voi valita, jos tilapyörä on muussa asennossa kuin P/A/S/M.
 • Kun [Hiljainen kuvaus] -asetukseksi on valittu [Käytössä], seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä:
  • Salamakuvaaminen
  • Autom. HDR
  • Kuvatehoste
  • Kuvaprofiili
  • Pitkän valot. KV
  • Elekt. etuverhon sulj.
  • BULB-kuvaaminen
 • Kameran käynnistämisen jälkeen aika, jonka jälkeen tallennus voidaan aloittaa, pitenee noin 0,5 sekunnilla.