Gammanäyttöapu

Videoita, joissa on S-Log-gamma, on tarkoitus käsitellä kuvauksen jälkeen laajan dynaamisen alueen hyödyntämiseksi. Videot, joilla on HLG-gamma, oletetaan näytettäviksi HDR-yhteensopivissa monitoreissa. Tästä syystä ne näytetään pienellä kontrastilla kuvauksen aikana, ja niiden tarkkailu voi olla vaikeaa. Asetuksen [Gammanäyttöapu] avulla voidaan kuitenkin tuottaa normaalia gammaa vastaava kontrasti. Lisäksi asetusta [Gammanäyttöapu] voidaan käyttää myös, kun toistetaan videoita kameran monitorissa/etsimessä.

  1. MENU (Asetus) → [Gammanäyttöapu].
  2. Valitse haluamasi asetus käyttämällä kiekkopainikkeen ylä-/alapuolta.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Ei käytä asetusta [Gammanäyttöapu].
Automaattinen:
Näyttää videot [S-Log2→709(800%)]-tehosteella, kun kohdassa [Kuvaprofiili] asetettu gamma on [S-Log2], ja [S-Log3→709(800%)]-tehosteella, kun gammaksi on asetettu [S-Log3]. Näyttää videot [HLG(BT.2020)]-tehosteella, kun kohdassa [Kuvaprofiili] asetettu gamma on [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3] ja [Väritila]-asetukseksi on valittu [BT.2020].
Näyttää videot [HLG(709)]-tehosteella, kun kohdassa [Kuvaprofiili] asetettu gamma on [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3] ja [Väritila]-asetukseksi on valittu [709].
S-Log2→709(800%):
Näyttää videot S-Log2-gammalla, joka tuottaa ITU709 (800%) -vastaavan kontrastin.
S-Log3→709(800%):
Näyttää videot S-Log3-gammalla, joka tuottaa ITU709 (800%) -vastaavan kontrastin.
HLG(BT.2020):
Näyttää videoita, kun monitorin tai etsimen kuvanlaatu on säädetty lähes samanlaiseksi kuin silloin, kun videot näytetään [HLG(BT.2020)]-yhteensopivassa monitorissa.
HLG(709):
Näyttää videoita, kun monitorin tai etsimen kuvanlaatu on säädetty lähes samanlaiseksi kuin silloin, kun videot näytetään [HLG(709)]-yhteensopivassa monitorissa.

Huomautus

  • Videot, joiden muoto on XAVC S 4K tai XAVC S HD ja gamma on [HLG], [HLG1], [HLG2] tai [HLG3], näytetään [HLG(BT.2020)]-tehosteen tai [HLG(709)]-tehosteen kanssa videon gamma-arvon ja väritilan mukaan. Muissa tilanteissa videot näytetään kohdan [Kuvaprofiili] gamma-asetuksen ja väritila-asetuksen mukaisesti.
  • Asetusta [Gammanäyttöapu] ei käytetä videoissa, kun niitä näytetään kameraan liitetyssä TV:ssä tai monitorissa.