Sij. link.asetukset

Voit käyttää sovellusta Imaging Edge Mobile sijaintitietojen hankkimiseen älypuhelimesta, joka on yhdistetty kameraan Bluetooth-tiedonsiirtoa käyttämällä. Saadut sijaintitiedot voidaan tallentaa kuvia otettaessa.

Valmistelu etukäteen

Kameran sijaintitietojen linkitystoiminnon käyttämiseen tarvitaan Imaging Edge Mobile ‑sovellus.

Jos Sijaintitietojen linkitys ei näy Imaging Edge Mobile ‑aloitussivulla, seuraavat vaiheet täytyy suorittaa etukäteen.

 1. Asenna Imaging Edge Mobile älypuhelimeen.

  • Voit asentaa Imaging Edge Mobile ‑sovelluksen älypuhelimen sovelluskaupasta. Jos sovellus on jo asennettu, päivitä se uusimpaan versioon.
 2. Siirrä ennalta tallennettu kuva älypuhelimeen käyttämällä kameran [Lähetä älypuhelim.]‑toimintoa.

  • Kun kameralla tallennettu kuva on siirretty älypuhelimeen, sovelluksen aloitusnäytössä näkyy Sijaintitietojen linkitys.

Käyttäminen

: Älypuhelimessa suoritettavat toimenpiteet

: Kamerassa suoritettavat toimenpiteet

 1. : Tarkista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.

  • Älä suorita Bluetooth-laiteparin muodostustoimenpidettä älypuhelimen asetusnäytössä. Vaiheissa 2–7 laiteparin muodostus suoritetaan käyttämällä kameraa ja Imaging Edge Mobile ‑sovellusta.
  • Jos suoritat vahingossa laiteparin muodostamisen älypuhelimen asetusnäytössä vaiheessa 1, peruuta laiteparin muodostaminen ja suorita sitten laiteparin muodostus noudattamalla vaiheita 2–7 käyttämällä kameraa ja Imaging Edge Mobile ‑sovellusta.
 2. : Valitse kamerassa MENU(Verkko) → [Bluetooth-asetukset][Bluetooth-toiminto] [Käytössä].

 3. : Valitse kamerassa MENU(Verkko) → [Bluetooth-asetukset] [Pariyhteys].

 4. : Käynnistä älypuhelimessa Imaging Edge Mobile ja napauta Sijaintitietojen linkitys.

  • Jos Sijaintitietojen linkitys ei tule näkyviin, noudata yllä olevan kohdan Valmistelu etukäteen ohjeita.

 5. : Aktivoi [Sijaintitietojen linkitys] Imaging Edge Mobile -sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-asetusnäytössä.

 6. : Noudata Imaging Edge Mobile ‑sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-asetusnäytön ohjeita ja valitse kamerasi luettelosta.

 7. : Valitse [OK], kun kameran monitorissa näytetään ilmoitus.

  • Kameran ja Imaging Edge Mobile ‑sovelluksen laiteparin muodostus on suoritettu.
 8. : Valitse kamerassa MENU (Verkko) → [Sij. link.asetukset] [Sijaintitietojen link.] [Käytössä].

  • (haetaan sijaintitietoja -kuvake) näkyy kameran monitorissa. Älypuhelimen GPS:ää tms. käyttämällä hakemat sijaintitiedot tallennetaan, kun otetaan kuvia.

Valikkokohteen tiedot

Sijaintitietojen link.:
Määrittää, hankitaanko sijaintitiedot muodostamalla yhteys älypuhelimeen.
Ajan autom. korjaus:
Määrittää, korjataanko kameran päivämääräasetus automaattisesti käyttämällä yhdistetyn älypuhelimen tietoja.
Alueen autom. säätö:
Määrittää, korjataanko kameran alueasetus automaattisesti käyttämällä yhdistetyn älypuhelimen tietoja.

Sijaintitietoja haettaessa näytettävät kuvakkeet

(sijaintitietoja haetaan): kamera hakee sijaintitietoja.

(sijaintitietoja ei saatu): kamera ei voinut hakea sijaintitietoja.

(Bluetooth-yhteys käytettävissä): älypuhelimen Bluetooth-yhteys on muodostettu.

(Bluetooth-yhteys ei käytettävissä): älypuhelimen Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu.

Vihje

 • Sijaintitiedot voidaan yhdistää, kun Imaging Edge Mobile on käynnissä älypuhelimessa, vaikka älypuhelimen monitori olisi pois päältä. Jos kameran virta on kuitenkin ollut katkaistuna jonkin aikaa, sijaintitietoja ei välttämättä linkitetä välittömästi, kun kameran virta kytketään uudelleen päälle. Tässä tapauksessa sijaintitiedot linkitetään välittömästi, jos Imaging Edge Mobile -näyttö avataan älypuhelimessa.
 • Kun Imaging Edge Mobile ei ole käynnissä, esimerkiksi kun älypuhelin käynnistetään uudelleen, käynnistä Imaging Edge Mobile sijaintitietojen yhdistämistä varten.
 • Jos sijaintitietojen yhdistämistoiminto ei toimi oikein, katso seuraavat huomautukset ja muodosta laitepari uudelleen.
  • Tarkista, että älypuhelimen Bluetooth-toiminto on aktivoitu.
  • Tarkista, ettei kameraa ole yhdistetty muihin laitteisiin Bluetooth-toiminnolla.
  • Tarkista, että kameran [Lentokonetila]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä].
  • Poista kameran Imaging Edge Mobile ‑sovellukseen tallennetut laiteparitiedot.
  • Suorita kameran [Nollaa verkkoaset.]-toiminto.
 • Tarkempia ohjeita on seuraavalla tukisivulla.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Huomautus

 • Kun kamera alustetaan, myös laiteparin muodostustiedot poistetaan. Jos haluat muodostaa laiteparin uudelleen, poista Imaging Edge Mobile ‑sovellukseen tallennetut kameran laiteparitiedot, ennen kuin yrität uudelleen.
 • Sijaintitietoja ei tallenneta, jos niitä ei saada, esimerkiksi kun Bluetooth-yhteys on katkennut.
 • Kamera voidaan muodostaa laitepariksi jopa 15 Bluetooth-laitteen kanssa, mutta sijaintitiedot voidaan yhdistää vain yhdestä älypuhelimesta. Jos haluat yhdistää toisen älypuhelimen sijaintitiedot, poista jo yhdistetyn älypuhelimen [Sijaintitietojen linkitys]-toiminto käytöstä.
 • Jos Bluetooth-yhteys on epävakaa, poista esteet, kuten ihmiset tai metalliesineet, kameran ja laitepariksi muodostetun älypuhelimen välistä.
 • Kun kamera ja älypuhelin muodostetaan laitepariksi, käytä Imaging Edge Mobile ‑sovelluksen [Sijaintitietojen linkitys]-toimintoa.
 • Jos haluat käyttää sijaintitietojen linkitystoimintoa, valitse [Bluetooth-kaukos.]-asetukseksi [Ei käytössä].
 • Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Tuetut älypuhelimet

Katso uusimmat tiedot tukisivulta.
https://www.sony.net/iem/

 • Jos haluat lisätietoja älypuhelimen kanssa yhteensopivista Bluetooth-versioista, tarkista älypuhelimen tuotesivu.