Käyttöoikeus

Käyttöoikeuteen liittyviä huomautuksia

Tuotteen mukana tulee ohjelmistoja, joiden käyttö perustuu kunkin ohjelmiston omistajan kanssa tehtävään käyttöoikeussopimukseen. Meillä on velvollisuus ilmoittaa seuraavista asioista näiden ohjelmistosovellusten tekijänoikeuksien omistajien pyynnöstä. Käyttöoikeussopimukset (englanniksi) on tallennettu tuotteen sisäiseen muistiin. Muodosta massamuistiyhteys tuotteen ja tietokoneen välille ja lue käyttöoikeussopimukset PMHOME – LICENSE-kansiosta. Huomaa kuitenkin, että Android-tuotteilla ei ehkä pääse tämän tuotteen PMHOME – LICENSE-kansioon. Tällöin viesti, kuten ”Unsupported Sony USB drive”, voi ilmestyä Android-tuotteen näyttöön. Tästä syystä suosittelemme käyttämään käyttöoikeussopimuksien lukemiseen jotain muuta laitetta kuin Android-tuotetta.

TÄLLE TUOTTEELLE ON MYÖNNETTY KÄYTTÖOIKEUS AVC-PATENTTISALKKU-LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOSTA EI MAKSETA KORVAUSTA

(i) VIDEON KOODAUS AVC-STANDARDIN (”AVC VIDEO”) MUKAISESTI

JA/TAI

(ii) AVC-VIDEON DEKOODAUKSEEN, KUN VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA YKSITYISESSÄ TOIMINNASSAAN JA/TAI JOKA ON SAATU VIDEONTARJOAJALTA, JOLLA ON KÄYTTÖOIKEUS AVC-VIDEON TARJOAMISEEN.

KÄYTTÖOIKEUKSIA EI MYÖNNETÄ EIKÄ NIITÄ VOIDA OLETTAA OLEVAN MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. MUUN MUASSA MYYNNINEDISTÄMIS-, SISÄISIIN JA KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVIÄ LISÄTIETOJA ON SAATAVANA MPEG LA, L.L.C. -YRITYKSELTÄ.

KATSO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

GNU GPL/LGPL-ohjelmistot

Tuotteessa on ohjelmistoja, jotka ovat GNU General Public License -lisenssin (jäljempänä ”GPL”) tai GNU Lesser General Public License -lisenssin (jäljempänä ”LGPL”) alaisia.
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että käyttäjällä on oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden ohjelmistojen lähdekoodia mukana toimitetun GPL/LGPL-lisenssin mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavilla Internetistä.
Voit ladata sen seuraavasta URL-osoitteesta.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Emme toivo yhteydenottoja lähdekoodin sisältöön liittyen.