Kaiuttimen alustaminen

Kun kaiuttimeen on kytketty virta, paina (äänenvoimakkuus) -painiketta ja (virta) PAIRING -painiketta samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

Kaiutin alustetaan. Äänenvoimakkuus ja muut asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi ja kaikki laiteparitiedot poistetaan.