Virran katkaiseminen

  1. Paina (virta) PAIRING -painiketta.

    (virta) -ilmaisin ja (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuvat.

Vihje

  • Jos kaiutin sammutetaan, kun se on liitettynä pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) ja kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytössä, (virta) -ilmaisin syttyy oranssina ja kaiutin siirtyy BLUETOOTH-valmiustilaan.