Yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan älypuhelimella tai vastaavalla NFC-yhteensopivalla laitteella, kaiuttimeen kytketään virta automaattisesti, jonka jälkeen muodostetaan laitepari ja BLUETOOTH-yhteys.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android 4.1 tai uudempi asennettuna
Yhteensopivat Walkman-mallit
NFC-yhteensopivat Walkman-mallit*1

*1 Vaikka Walkman on yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimen kanssa yhdellä kosketuksella. Lisätietoja yhteensopivista malleista on annettu Walkman-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille.
NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-merkkiä tai määrättyä kohtaa).


Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Pienennä laitteen äänenvoimakkuutta.
 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteesta, jotta vältetään äkilliset voimakkaat äänet kaiuttimesta.
 1. Ota laitteen NFC-toiminto käyttöön.
 2. Kosketa kaiutinta laitteella.

  Avaa laitteen näytön lukitus valmiiksi.

  Kosketa laitteella kaiuttimen N-merkittyä osaa, kunnes laite reagoi (saattaa kestää muutamia sekunteja).

  Jos kaiuttimen virta on katkaistuna, siihen kytketään virta, kun laite koskettaa sitä.

  Muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

  Katkaise yhteys koskettamalla kaiutinta uudelleen laitteella.

Vihje

 • Vaikka kaiuttimeen ei olisi kytketty virtaa, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu laitteella kosketettaessa. Kun yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa valkoisena.
 • Jos et voi yhdistää kaiutinta, kokeile seuraavaa.
  • Liikuta laite kaiuttimen N-merkityn osan yli hitaasti.
  • Jos laite on kotelossa, poista se.
 • Jos kosketat laitteella kaiutinta, laite katkaisee BLUETOOTH-yhteyden nykyiseen laitteeseen (NFC-yhteensopivat kuulokkeet jne.) ja muodostaa yhteyden kaiuttimeen (One touch-yhteyden vaihto).

Huomautus

 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
 • Jos laitteesi on tyyppiä, joka siirtyy valmiustilaan magneettikentän vaikutuksesta, sitä ei ehkä pystytä yhdistämään NFC-yhteydellä.
 • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu.