Ei ääntä/Ääntä vain toisesta kaiuttimesta/Hiljainen ääni/Säröytynyt ääni/Kohinaa tai hurinaa kaiuttimen äänessä/Ei ääntä tai hiljainen ääni soittajilta

 • Tarkista, että kaiuttimeen ja yhdistettyyn laitteeseen on kytketty virta.
 • Lisää kaiuttimen ja yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
 • Tarkista, että yhdistetty laite toistaa.
 • Varmista, että audiokaapeli on irrotettu AUDIO IN -liitännästä BLUETOOTH-tilassa toiston ajaksi.
 • Varmista, että audiokaapeli on liitetty kunnolla AUDIO IN -liitäntään AUDIO IN-tilassa toiston ajaksi.
 • Jos yhdistät tietokoneen kaiuttimeen, varmista, että tietokoneen äänilähdön asetuksena on BLUETOOTH-laite.
 • Tarkista, että kaiutin on muodostanut BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.
 • Muodosta laitepari uudelleen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille.
 • Jos AUDIO IN -liitäntään yhdistetty laite on monoäänilaite, ääni kuuluu ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta (L-kanava).
 • Jos yhdistetyssä laitteessa on taajuuskorjaintoiminto, poista se käytöstä.
 • Älä pidä kaiutinta esimerkiksi mikroaaltouunien ja Wi-FI-laitteiden lähellä.
 • Siirrä kaiutin ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan. Poista mahdolliset esteet kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen väliltä.
 • Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu oranssina, sammuta kaiutin ja lataa akkua riittävästi.
 • Sisäisellä radiolla tai virittimellä varustettua laitetta ei voi yhdistää kaiuttimeen BLUETOOTH-yhteydellä, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä lähetykseen.
 • Siirrä kaiutin kauemmaksi televisiosta, radiosta, virittimestä jne., sillä lähetyksissä voi esiintyä häiriöitä.
 • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa ja jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen, katkaise niiden välinen yhteys.
 • Jotkin BLUETOOTH-laitteet voivat muuttaa langattoman toiston laatua. Jos laitteesi on yhteensopiva tämän toiminnon kanssa, valitse asetus, joka asettaa vakaan yhteyden äänenlaadun edelle. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Valitse ”Vakaa yhteys etusijalla” kaiuttimen langattoman toiston laaduksi.
 • Asenna uusin SongPal-versio liitettyyn laitteeseen. Jos et voi käyttää uusinta SongPal-versiota tai yhdistää kaiutinta ja BLUETOOTH-laitetta BLUETOOTH-yhteyden kautta, poista SongPal-asennus.
 • Kun kuunnellaan musiikkia, valitse A2DP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
 • Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, valitse HFP- tai HSP BLUETOOTH -yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
 • Kun vastaanotetaan/soitetaan puhelu, tarkista, että BLUETOOTH-laitteen lähtö on asetettu kaiuttimelle.