Latausta koskevia huomautuksia

Sisäisen litiumioniakun elinikä

 • Ladattavalla akulla on elinikä. Ajan mittaan ja akun käyttökertojen lisääntyessä, ladattavan akun kapasiteetti pienenee vähitellen. Kun akun käyttöaika vaikuttaa merkittävästi lyhyemmältä, vaikka se on täyteen ladattu, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 • Ladattavien akkujen elinikä vaihtelee käytön, ympäristön ja säilytystavan mukaan.

Varo

Kun kaiutin havaitsee ongelman akkua ladattaessa seuraavista syistä, CHARGE-ilmaisin (oranssi) sammuu, vaikka latausta ei ole vielä suoritettu loppuun.

 • Ympäristön lämpötila on alueen 5 °C – 35 °C ulkopuolella.
 • Akussa on ongelma.

Huomautus

 • Latausaika vaihtelee akun käyttöolosuhteiden mukaan.
 • Lataa kaiutin ympäristön lämpötilan ollessa välillä 5 °C – 35 °C.
 • Kaiutin lämpenee latauksen aikana. Se ei ole toimintahäiriö.
 • Jos kaiutinta ei ole käytetty pitkään aikaan, akun lataaminen saattaa kestää kauemmin.
 • Vältä altistamista nopeille lämpötilamuutoksille, suoralle auringonvalolle, kosteudelle, hiekalle, pölylle ja mekaanisille iskuille. Älä koskaan jätä kaiutinta auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
 • Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata sen ollessa liitettynä pistorasiaan, vaikka CHARGE-ilmaisin ei syty. Tässä tapauksessa akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.
 • Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Näissä tilanteissa CHARGE -ilmaisin vilkkuu oranssina nopeasti, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.