BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen (käytön jälkeen)

Kun lopetat musiikin toistamisen BLUETOOTH-laitteella, katkaise BLUETOOTH-yhteys suorittamalla jokin seuraavista toiminnoista.

 • Kytke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.
 • Katkaise virta kaiuttimesta.
 • Kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella uudelleen kaiutinta (jos laitteessa on NFC-toiminto).
  • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa NFC-yhteensopivalla laitteella kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy. Kaiutin, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu, ei pysty katkaisemaan BLUETOOTH-yhteyttä.

Vihje

 • Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee automaattisesti virran kaiuttimesta, kun kaiutin täyttää seuraavat ehdot 15 minuutin ajan ja BLUETOOTH-yhteys on katkaistu.
  • Kaiutinta ei käytetä.
  • BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu kaiuttimen ja älypuhelimen tai matkapuhelimen välille HFP/HSP-yhteydellä.
   HFP ja HSP ovat BLUETOOTH-profiilityyppejä.
   HSP (Headset Profile): Allows calling/cellular phone operation.
   HFP (Hands-Free Profile): Allows hands-free calling/cellular phone operation.
  • Musiikkia (ääntä) ei toisteta, kun kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
 • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa ja ensimmäisen kaiuttimen virta katkaistaan, myös toisen kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Niiden välinen BLUETOOTH-yhteys katkeaa.
 • Kun lopetat musiikin toistamisen, BLUETOOTH-yhteys saattaa katketa automaattisesti BLUETOOTH-laitteesta riippuen.