Samanaikaisesti yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden vaihtaminen (monilaiteyhteys)

Kaiuttimeen voidaan yhdistää samanaikaisesti jopa 3 BLUETOOTH-laitetta. Kun yksi laitteista aloittaa toiston musiikin toiston aikana, kaiutin vaihtaa lähtöä ja alkaa toistaa laitteen ääntä.

  • Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Lisäksi sitä ei ehkä voida yhdistää laiteyhdistelmästä riippuen. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
  1. Kytke virta kaiuttimeen painamalla (virta) PAIRING -painiketta.
  2. Muodosta laitepari uudelleen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteiden, kuten älypuhelimien, välille.

    Voit yhdistää jopa 3 BLUETOOTH-laitetta samanaikaisesti A2DP/AVRCP-protokollalla.

Monilaiteyhteyden katkaiseminen

Katkaise virta kaiuttimesta painamalla (virta) PAIRING -painiketta.

Huomautus

  • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, et voi käyttää monilaiteyhteyttä.
  • Et ehkä voi muodostaa 3 BLUETOOTH-yhteyttä samanaikaisesti BLUETOOTH-laitteista riippuen.
  • Monilaiteyhteys ei ole yhteensopiva profiilien HFP (Hands-free Profile) ja HSP (Headset Profile) kanssa. Siksi monilaiteyhteyttä käytettäessä et voi käyttää handsfree-toimintoa.