Automaattisen virrankatkaisutoiminnon vaihtaminen

Automaattisen virrankatkaisutoiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Ostohetkellä asetus on käytössä.
  1. Liitä kaiutin pistorasiaan verkkolaitteen kautta (vakiovaruste) ja katkaise virta.
  2. Pidä +- ja -painikkeita painettuina vähintään 5 sekuntia.

    Kun automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkeytyy pois toiminnasta, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa valkoisena.

    Kun automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkeytyy toimintaan, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa valkoisena.