BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon käyttäminen

Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomioi seuraavat asiat ennen kaiuttimen käyttöä:

 • BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on käytettävissä vain, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan. Kun kaiutinta käytetään pelkästään sisäisellä akulla, BLUETOOTH-valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä.
 • Muodosta laitepari kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille etukäteen. Jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, kaiutin ei siirry BLUETOOTH-valmiustilaan.
 1. Liitä kaiutin pistorasiaan.
 2. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

 3. Käynnistä sovellus napauttamalla [SongPal] älypuhelimessa, iPhonessa jne.

  SongPal

 4. Napauta [SRS-XB30].

 5. Napauta [Settings].

 6. Napauta [Power Option].
 7. Napauta [BT Standby] BLUETOOTH-valmiustilan ottamiseksi käyttöön.
 8. Napauta [Done].

BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä

Suorita vaiheet uudelleen BLUETOOTH-valmiustilatoiminnon poistamiseksi käytöstä ja napauta sitten [Done].

Vihje

 • (virta) -ilmaisin syttyy oranssina kaiuttimen virran ollessa katkaistuna, kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto kytketään päälle.