Yhdistäminen pariksi liitettyyn tietokoneeseen (Windows 10)

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Jos kaiutin on yhdistetty muuhun laitteeseen, poista laitteen BLUETOOTH-toiminto käytöstä.
 • Pysäytä toisto tietokoneesta.
 • Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 • Ota tietokoneen BLUETOOTH-toiminto käyttöön. Lisätietoja BLUETOOTH-toiminnon käyttöönotosta on annettu tietokoneen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu valkoisena.

  Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

 2. Etsi kaiutin tietokoneesta.
  1. Valitse [ (Action Center)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  2. Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeasta alakulmasta.

  3. Valitse [SRS-XB30].

   Näytöllä näytetään [Connected music].

 3. Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

  Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia tietokoneeltasi.

Vihje

 • Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Voit muodostaa laiteparin tai yhdistää toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, vaikka BLUETOOTH-yhteys on muodostettuna. Tässä tapauksessa edellinen yhteys katkaistaan.
 • SongPal-sovelluksessa ei ole toimintoa musiikin toistamiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta. Toista musiikkia BLUETOOTH-laitteilla, kuten älypuhelimilla, tietokoneilla jne.
 • Kun kytket kaiuttimeen virran tai otat BLUETOOTH-tilan käyttöön, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laitteen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys käynnistyy automaattisesti.
 • Kun BLUETOOTH-valmiustila on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytkeytyy päälle automaattisesti käytettäessä BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

 • Jos kaiutin yrittää yhdistää uudelleen viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, yhteys saattaa epäonnistua. Poista tässä tapauksessa BLUETOOTH-toiminto käytöstä BLUETOOTH-laitteessa tai katkaise virta BLUETOOTH-laitteesta.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.