Yhdistäminen paritettuun BLUETOOTH-laitteeseen

Tarkista seuraavat asiat ennen kaiuttimen käyttöä.

 • Jos kaiutin on aiemmin paritettu eri laitteen kanssa, kytke toisen laitteen BLUETOOTH-toiminto pois käytöstä.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

 2. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

Vihje

 • Jos laitteet eivät muodosta yhteyttä, yhdistä siirtymällä laiteparin muodostustilaan.
  (Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos kaiutin on muodostanut laiteparin usean laitteen kanssa, yhdistämistä varten on siirryttävä laiteparin muodostustilaan.)
 • Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

 • Kun kaiutin on muodostanut automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, BLUETOOTH-toiminto ei ehkä toimi oikein. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys käyttämällä yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ja muodosta yhteys uudelleen.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.