Musiikin kuunteleminen kannettavasta audiolaitteesta jne.

Kaiutinta voidaan käyttää tavallisena johdollisena kaiutinjärjestelmänä liittämällä kannettava audiolaite jne. audiokaapelilla (lisävaruste).

 1. Liitä laite AUDIO IN -liitäntään audiokaapelilla (lisävaruste).

  Käytä liittämiseen audiokaapelia, jonka molemmissa päissä on stereominipistoke (ei vastusta)*.

  * Jos käytät audiokaapelia (jossa stereominipistokkeet), jossa on huomattava vastus, äänenvoimakkuus voi olla alhaisempi. Käytä sen vuoksi kaapelia (jossa stereominipistokkeet), jossa ei ole vastusta.

 2. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

 3. Kytke päälle ja käynnistä toisto liitetystä laitteesta.
 4. Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle liitetystä laitteesta.
 5. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

  Kun painat /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita, (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran valkoisena. Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin tai minimiin kaiuttimesta, (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

Vihje

 • Jos et kuule ääntä, lisää äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.
 • Jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, voit käyttää handsfree-toimintoa kuunnellessasi musiikkia kannettavasta audiolaitteesta jne., joka on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään.
 • Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee automaattisesti virran kaiuttimesta, kun kaiutin täyttää seuraavat ehdot 15 minuutin ajan ja BLUETOOTH-yhteys on katkaistu.
  • Kaiutinta ei käytetä.
  • Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitäntään liitetystä audiolaitteesta tai liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on liian pienellä.
  • BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu kaiuttimen ja älypuhelimen tai matkapuhelimen välille HFP/HSP-yhteydellä.
   HFP ja HSP ovat BLUETOOTH-profiilityyppejä.
   HSP (Headset Profile, kuulokeprofiili): Mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimen käytön.
   HFP (Hands-Free Profile, handsfree-profiili): Mahdollistaa soittamisen/matkapuhelimen käytön.

Huomautus

 • Jos liität audiokaapelin AUDIO IN -liitäntään, AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen toisto on etusijalla eikä BLUETOOTH-laitteesta kuulu ääntä. (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy tai vilkkuu valkoisena ja ilmaisee BLUETOOTH-tilan. Äänen kuulumattomuus BLUETOOTH-laitteesta ei tarkoita, että kaiuttimessa on vikaa.
 • Et voi kuunnella musiikkia BLUETOOTH-yhteydellä, kun kaiuttimen kanssa käytetään audiokaapelia. Irrota kaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä käytön jälkeen.
 • Kun kannettava audiolaite liitetään AUDIO IN -liitäntään ja toistetaan musiikkia, et voi käyttää kaiuttimen painikkeita ja suorittaa toimintoja, kuten tauko, siirto seuraavaan kappaleen alkuun ja siirto nykyisen kappaleen alkuun.
 • Älä käytä AUDIO IN -liitäntää paikoissa, joissa saattaa roiskua vettä.