Liittäminen pistorasiaan

Kaiutinta voidaan käyttää liittämällä se pistorasiaan verkkolaitteella (vakiovaruste) tai sisäisellä akulla (ladattava).

Kun kaiutinta käytetään ensimmäisen kerran, muista ladata akkua vähintään 1 tunnin ajan ennen virran kytkemistä päälle.

Kaiutinta voidaan käyttää verkkolaitteen sijasta sisäisellä akulla lataamalla kaiutin ennen käyttöä.

 1. Liitä toimitettu verkkolaite DC IN 5V -liitäntään.
 2. Liitä verkkolaite pistorasiaan.

  Lataus käynnistyy ja CHARGE-ilmaisin syttyy oranssina. Lataus on valmis noin 4 tunnin*1 kuluttua ja ilmaisin sammuu. Kun akku on ladattu täyteen, se ei lataudu enää, vaikka kaiutin pidetään liitettynä pistorasiaan.

  *1 Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseksi täyteen, kun kaiutin sammuu.

Akun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)

Noin 24 tuntia*2.

Edellä ilmoitettu aika voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

*2Kun käytetään määritettyä musiikkilähdettä, BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus on asetettu maksimille, kaiuttimen äänenvoimakkuudeksi on asetettu 22 ja kaiuttimen valaistustoiminto on sammutettuna. Jos kaiuttimen äänenvoimakkuus on asetettu maksimille, käyttöaika on noin 4 tuntia.

Ladattavan akun jäljellä olevan varaustason tarkistaminen

Kun (soitto) -painiketta on painettu tai pidetty painettuna yli 3 sekuntia akkuvirran tarkistamiseksi kaiuttimen ollessa päällä, kaiuttimesta kuuluu ääniopastus ”Fully charged/About 70%/About 50%/About 20%/Please charge” (Täynnä/Noin 70%/Noin 50%/Noin 20%/Lataa).

Kun akun varaus on lopussa

 • Kun ääniopastus sanoo ”Please charge” (Lataa) ja CHARGE-ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.
 • Jos ääniopastus sanoo ”Please charge” (Lataa) ja CHARGE-ilmaisin vilkkuu oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, akku on tyhjä ja se on ladattava.

Vihje

 • Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata sen ollessa liitettynä pistorasiaan, vaikka CHARGE-ilmaisin ei syty. Tässä tapauksessa akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin kuin silloin, kun kaiuttimen virta on katkaistuna. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.

Huomautus

 • Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella, akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan. Jos haluat käyttää kaiutinta latauksen aikana, pienennä kaiuttimen äänenvoimakkuutta. Katkaise muussa tapauksessa virta kaiuttimesta ja lataa akku riittävän täyteen.
 • Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Tämä ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa akku riittävän täyteen.
 • Kun vaihdat virtalähdettä pistorasian ja akun välillä liittämällä/irrottamalla verkkolaitteen, äänen toistaminen kaiuttimesta saattaa lakata hetkeksi. Tämä ei ole toimintahäiriö.
 • Maksimiteho on pienempi, kun akun varaus on vähissä.
 • Vaikka kaiutinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, lataa akkua riittävästi 6 kuukauden välein sen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
 • Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Näissä tilanteissa CHARGE -ilmaisin vilkkuu oranssina nopeasti, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite ja liitä se uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.
 • Älä lataa paikoissa, joissa saattaa roiskua vettä.