Laiteparin muodostus ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 10)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Varmista, että tietokoneessa on langaton BLUETOOTH-toiminto.
 • Aseta tietokone enintään 1 metrin päähän kaiuttimesta.
 • Liitä kaiutin pistorasiaan tai lataa akkua riittävästi.
 • Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 • Pysäytä toisto tietokoneesta.
 • Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 • Tietokoneestasi riippuen voi olla tarpeen kytkeä sisäinen BLUETOOTH-sovitin päälle. Jos et tiedä, miten BLUETOOTH-sovitin kytketään päälle, tai et ole varma, onko tietokoneessasi sisäinen BLUETOOTH-sovitin, katso tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 • Ota tietokoneen kaiutinasetus käyttöön. Jos tietokoneen kaiutinasetuksissa on valittu mykistystila (pois), kaiutin ei toista ääntä.
  • Jos tietokoneen kaiutinasetuksena on mykistystila (pois)

  • Jos tietokoneen kaiutinasetuksena on päällä-tila

 1. Valmistaudu etsimään kaiutin tietokoneesta.

  Valitse [ (Action Center)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

 2. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu valkoisena.

  • Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan, kun kaiuttimeen kytketään virta. Siirry vaiheeseen .
  • Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.
 3. Paina (virta) PAIRING -painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.

  Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

 4. Etsi kaiutin tietokoneesta.
  1. Valitse [Connect] Action Centeristä näytön oikeasta alakulmasta.

  2. Valitse [SRS-XB30].

   Jos [SRS-XB30] ei tule näytölle, toista menetelmä uudelleen vaiheesta .

   Kun laitepari on muodostettu, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja näytöllä näytetään [Connected music].

 5. Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

  Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia tietokoneeltasi.

Vihje

 • Edellä selostettu menetelmä on ainoastaan ohjeellinen. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Voit muodostaa laiteparin tai yhdistää toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, vaikka BLUETOOTH-yhteys on muodostettuna. Tässä tapauksessa edellinen yhteys katkaistaan.
 • SongPal-sovelluksessa ei ole toimintoa musiikin toistamiseksi BLUETOOTH-yhteyden kautta. Toista musiikkia BLUETOOTH-laitteilla, kuten älypuhelimilla, tietokoneilla jne.
 • Jos tietokoneessa ei ole BLUETOOTH-toimintoa, siihen on liitettävä kaupoista saatava BLUETOOTH-sovitin.

Huomautus

 • Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta alkaen.
 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.
   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.
  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kaiutin alustetaan.
   Kaikki laiteparitiedot poistetaan. Jos alustat kaiuttimen, se ei ehkä pysty yhdistämään iPhone/iPod touch-laitetta tai tietokonetta. Poista tässä tapauksessa kaiuttimen laiteparitiedot iPhone/iPod touch-laitteesta tai tietokoneesta ja muodosta sitten laiteparit uudelleen.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
 • Kaiuttimen tunnuskoodi on ”0000”. Jos BLUETOOTH-laitteen tunnuskoodiksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.