Laiteparin muodostus ja yhdistäminen tietokoneeseen (Windows 7)

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran. Suorita samat toimenpiteet laiteparin muodostamiseksi muiden laitteiden kanssa.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen aloitusta.

 • Varmista, että tietokoneessa on langaton BLUETOOTH-toiminto.
 • Aseta kaiutin enintään 1 metrin päähän tietokoneesta.
 • Liitä kaiutin pistorasiaan tai lataa akkua riittävästi.
 • Ota esille tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 • Pysäytä toisto tietokoneesta.
 • Pienennä tietokoneen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 • Ota tietokoneen BLUETOOTH-toiminto käyttöön. Lisätietoja BLUETOOTH-toiminnon käyttöönotosta ja sen tarkistamisesta, että tietokoneessa on BLUETOOTH-toiminto, on annettu tietokoneen käyttöohjeessa.
 • Aseta tietokoneen kaiuttimet ON-tilaan (päälle). Jos tietokoneen kaiuttimet on asetettu ”Mute (OFF)” -tilaan, BLUETOOTH-kaiuttimet eivät toista ääntä.
  • Tietokoneen kaiuttimet ”Mute (OFF)” -tilassa

  • Tietokoneen kaiuttimet ON-tilassa (päällä)

 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  • Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan, kun kaiuttimeen kytketään virta. Siirry vaiheeseen .
  • Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.
 2. Paina (virta) PAIRING -painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.

  Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

 3. Suorita laiteparin muodostus tietokoneesta.
  1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
  2. Napsauta [Add a device].

  3. Valitse [SRS-XB30] ja napsauta [Next].

   Jos BLUETOOTH-laitteen näytöllä kysytään tunnuslukua*, syötä ”0000”.

   Jos [SRS-XB30] ei tule näytölle, toista menetelmä uudelleen vaiheesta .

   * Tunnuskoodia voidaan kutsua myös ”Tunnusluvuksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.

  4. Kun seuraava näyttö tulee näkyviin, napsauta [Close].

   Tietokone aloittaa laiteohjaimen asennuksen.

   ”-merkki tulee näkyviin [SRS-XB30] -kuvakkeen vasempaan alakulmaan asennuksen aikana. Kun ””-merkki katoaa, laiteohjaimen asennus on valmis. Siirry seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 5).

   Tietokoneesta riippuen asennus saattaa kestää jonkin aikaa. Jos laiteohjaimen asennus kestää liian kauan, kaiuttimen automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee sen automaattisesti pois päältä. Jos näin käy, kytke kaiutin uudelleen päälle.

  5. Kaksoisnapsauta [SRS-XB30] kohdassa [Devices].

  6. Napsauta [Listen to Music].

   Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin.

 4. Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

  Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia tietokoneeltasi.

Vihje

 • Lisätietoja tietokoneen käytöstä on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Jos tietokoneessa ei ole langatonta BLUETOOTH-toimintoa, siihen on liitettävä kaupoista saatava BLUETOOTH-sovitin.

Huomautus

 • Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta alkaen.
 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.
   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.
  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kaiutin alustetaan.
   Kaikki laiteparitiedot poistetaan.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.