Kaiuttimen valon sytyttäminen/sammuttaminen (valaistustoiminto)

Kaiutin loistaa musiikin mukaan tunnelman kohottamiseksi.

  1. Kytke virta kaiuttimeen.

    (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

    Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

Valaistustoiminnon kytkeminen pois (valo pois)/päälle (valo päälle)

Pidä EXTRA BASS LIGHT -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan.

Valaistustoiminto kytkeytyy uudelleen päälle/pois, kun EXTRA BASS LIGHT -painiketta painetaan uudelleen noin 3 sekuntia.

Vihje

  • Valaistusasetus (valaistustilan vaihto) voidaan tehdä SongPalilla.