NFC-yhteensopivan laitteen yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kaiutin voidaan kytkeä irti yhdistetystä NFC-yhteensopivasta laitteesta, kuten älypuhelin tai Walkman jne., koskettamalla sillä kaiutinta.

  1. Kosketa laitteella kaiuttimen N-merkittyä osaa.

Vihje

  • Kun kaiuttimen yhteys laitteeseen katkaistaan yhdellä kosketuksella eikä mitään toimintoa suoriteta tai ääntä toisteta 15 minuutin kuluessa, automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee automaattisesti virran kaiuttimesta.
  • Jos et voi kytkeä kaiutinta irti, kokeile seuraavaa.
    • Liikuta laite hitaasti kaiuttimen N-merkityn osan yli.
    • Jos laite on kotelossa, poista se.
  • Kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa tai Wireless Party Chain -toimintoa, kosketa kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy. Laitetta ei voi kytkeä irti koskettamalla kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin on sammuneena.