Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen

Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 BLUETOOTH-laitteen kanssa.

Kun laitepari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, muodosta laitepari seuraavasti kullekin laitteelle.

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän kaiuttimesta.
 • Liitä kaiutin pistorasiaan tai lataa akkua riittävästi.
 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
 • Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 • Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  • Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu nopeasti valkoisena ja kaiutin siirtyy automaattisesti laiteparin muodostustilaan, kun kaiuttimeen kytketään virta. Siirry vaiheeseen .
  • Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.
 2. Paina (virta) PAIRING -painiketta, kunnes kuulet ääniopastuksen ja (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.

  Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.

 3. Muodosta laitepari BLUETOOTH-laitteessa kaiuttimen havaitsemiseksi.

  Kun tunnistettujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse ”SRS-XB30”.

  Jos BLUETOOTH-laitteen näytöllä kysytään tunnuslukua*, syötä ”0000”.

  *Tunnuskoodia voidaan kutsua myös ”Tunnusluvuksi”, ”PIN-koodiksi”, ”PIN-numeroksi” tai ”Salasanaksi”.

 4. Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan.

  Jos BLUETOOTH-yhteyttä ei muodosteta, toista menetelmä vaiheesta alkaen.

Vihje

 • Lisätietoja BLUETOOTH-laitteesta on annettu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.

Huomautus

 • Kaiuttimen laiteparin muodostustila vapautetaan noin 5 minuutin kuluttua ja (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti. Kuitenkin jos laiteparitietoja ei ole tallennettu kaiuttimeen, esimerkiksi tehdasasetukset, laiteparin muodostustilaa ei vapauteta. Jos laiteparin muodostustila vapautetaan ennen prosessin päättymistä, toista menetelmä vaiheesta alkaen.
 • Kun laitepari muodostetaan BLUETOOTH-laitteen kanssa, joka ei pysty näyttämään löydettyjen laitteiden luetteloa tai jossa ei ole näyttöä, laitepari voidaan muodostaa asettamalla sekä kaiutin että BLUETOOTH-laite laiteparin muodostustilaan. Jos tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen tunnusluvuksi on annettu muu kuin ”0000”, laiteparia ei voida muodostaa kaiuttimen kanssa.
 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.
   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.
  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kaiutin alustetaan.
   Kaikki laiteparitiedot poistetaan.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.