Musiikin kuunteleminen langattomasti kahdella kaiuttimella (kaiuttimen lisäystoiminto)

Yhdistämällä kaksi SRS-XB30-kaiutinta BLUETOOTH-yhteydellä voit valita äänentoistoon stereotilan (stereoääni) tai kaksoistilan (monoääni). Tätä toimintoa varten tarvitaan kaksi SRS-XB30 -kaiutinta.

Valitse seuraavista kahdesta toistomenetelmästä.

Kaksoistila

Molemmat kaiuttimet toistavat samaa ääntä. Kaksoistila on alkuasetus.

Stereotila

Toinen kaiutin toistaa oikean kanavan (oikea puoli) ja toinen kaiutin vasemman kanavan (vasen puoli) ääntä kaiuttimien välistä stereotoistoa varten.

Huomautus

 • Katkaise virta molemmista kaiuttimista ennen kaiuttimen lisäystoiminnon asettamista.
 1. Aseta ensimmäinen kaiutin.
  1. Kytke virta toiseen kaiuttimeen painamalla (virta) PAIRING -painiketta.

   (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  2. Paina ja pidä ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu piippaus.

   (BLUETOOTH)- ja L/R-ilmaisimet vilkkuvat valkoisina. Noin 3 sekunnin kuluttua kuuluu piippaus ja L/R-ilmaisimet syttyvät.

   (BLUETOOTH) -ilmaisin jatkaa vilkkumista.

 2. Aseta toinen kaiutin.
  1. Kytke virta toiseen kaiuttimeen painamalla (virta) PAIRING -painiketta.

   Kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  2. Paina ja pidä ADD-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu piippaus.

   (BLUETOOTH)- ja L/R-ilmaisimet vilkkuvat valkoisina. L/R-ilmaisimet syttyvät ja (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu.

   Vihje

   • Jos 2 kaiutinta muodostaa BLUETOOTH-yhteyden nopeasti, L/R-ilmaisimet saattavat syttyä ilman, että (BLUETOOTH) -ilmaisin ja L/R-ilmaisimet vilkkuvat.
   • Aseta toinen kaiutin 1 minuutin kuluessa. Jos sitä ei aseteta 1 minuutin kuluessa, ensimmäisen kaiuttimen asetus peruutetaan.
 3. Käytä kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu, BLUETOOTH-yhteyden muodostamiseksi BLUETOOTH-laitteeseen.

  Kun kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan, BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.

 4. Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa ja säädä äänenvoimakkuus kohtuulliselle tasolle.
 5. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toisen kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

  Äänenvoimakkuuden säätäminen toisesta kaiuttimesta vaikuttaa myös toiseen kaiuttimeen.

Vihje

 • Käytä puhelua soitettaessa tai siihen vastattaessa ainoastaan kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin syttyy.
 • Jos jokin muu BLUETOOTH-laite, kuten BLUETOOTH-hiiri tai BLUETOOTH-näppäimistö, liitetään BLUETOOTH-laitteeseen, joka muodostaa yhteyttä kaiuttimeen, kaiuttimen toistamassa äänessä voi olla säröä tai häiriöitä. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen ja toisen BLUETOOTH-laitteen/laitteiden väliltä.
 • Vaihda koodekiksi SBC, kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.

Huomautus

 • Jos nollaat tai alustat toisen kaiuttimista käyttäessäsi kaiuttimen lisäystoimintoa, muista katkaista virta toisesta kaiuttimesta. Jos et katkaise virtaa toisesta kaiuttimesta ennen kaiuttimen lisäystoiminnon uudelleenkäynnistystä, BLUETOOTH-yhteyden muodostamisessa ja äänen toistamisessa saattaa ilmetä ongelmia.
 • Kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden yhdellä kosketuksella (NFC), kosketa kaiutinta, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu. Laite ei voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimeen, jonka (BLUETOOTH) -ilmaisin sammuu.
 • Jos kannettava audiolaite jne. on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan ja kaiuttimen lisäystoiminto lopetetaan.