Yhdistäminen pariksi liitettyyn tietokoneeseen (Windows 8)

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

 • Tietokoneestasi riippuen voi olla tarpeen kytkeä sisäinen BLUETOOTH-sovitin päälle. Lisätietoja sisäisen BLUETOOTH-sovittimen päällekytkemisestä on annettu tietokoneesi mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Jos kaiutin on aiemmin paritettu eri laitteen kanssa, kytke toisen laitteen BLUETOOTH-toiminto pois käytöstä.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

 2. Etsi kaiutin tietokoneesta.
  1. Valitse [Desktop] käynnistysvalikosta.

  2. Kohdista hiiri näytön oikeaan reunaan (jos käytetään kosketusnäyttöä, pyyhkäise näytön oikeasta reunasta) ja valitse [Settings] näytettävistä oikopoluista.

  3. Kun [Settings]-oikopolut tulevat näkyviin, napsauta [Control Panel].

  4. Kun [All Control Panel Items] tulee näkyviin, valitse [Sound].

   Jos [Control Panel]-näyttö näytetään kohteen [All Control Panel Items], sijasta, valitse [Large icons] tai [Small icons] näytön oikeassa yläkulmassa olevasta [View by] -valikosta.

  5. Vahvista [SRS-XB30 Stereo] [Sound]-näytöstä.
   • Jos kohdassa [SRS-XB30Stereo] on valintamerkki (vihreä), jatka vaiheeseen .

   • Jos kohdassa [SRS-XB30Stereo] ei ole valintamerkkiä (vihreä), jatka seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 6).
   • Jos [SRS-XB30Stereo] ei tule näkyviin, napsauta hiiren kakkospainikkeella [Sound]-näyttöä ja valitse [Show Disabled Devices] esille tulevasta valikosta. Jatka sitten seuraavaan vaiheeseen (alavaihe 6).

  6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella [SRS-XB30Stereo] ja valitse [Connect] esille tulevasta valikosta.

   Kun kaiutin on yhdistetty, valintamerkki tulee näkyviin kohtaan [SRS-XB30Stereo] [Sound]-näytössä. Siirry vaiheeseen .

   Jos et voi napsauttaa [Connect] valinnalle [SRS-XB30Stereo], valitse [Disable] kohdassa [Default Device], jossa parhaillaan on valintamerkki (vihreä).

 3. Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

  Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia tietokoneeltasi.

Vihje

 • Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

 • Kun kaiutin on muodostanut automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, BLUETOOTH-toiminto ei ehkä toimi oikein. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys käyttämällä yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ja muodosta yhteys uudelleen.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta. Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.