Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Voit nauttia langattomasta musiikin kuuntelusta ja handsfree-puheluista kaiuttimella käyttämällä laitteesi BLUETOOTH-toimintoa.

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

 • Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 m päähän kaiuttimesta.
 • Liitä kaiutin pistorasiaan tai lataa akkua riittävästi.
 • Pysäytä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
 • Pienennä BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuutta äkillisten voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 • Ota esille BLUETOOTH-laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Laiteparin muodostaminen kaiuttimen ja BLUETOOTH-laitteen välille

Laiteparin muodostus on prosessi, joka vaaditaan langattomasti yhdistettävien BLUETOOTH-laitteiden tietojen rekisteröimiseksi keskenään.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava laitepari, jotta BLUETOOTH-yhteys voitaisiin muodostaa ensimmäisen kerran.

Valitse tilanteeseen sopiva tapa seuraavista kahdesta yhteystavasta. Menetelmä on sama, kun laitepari muodostetaan toisen ja seuraavien laitteiden kanssa.

Kaiuttimen yhdistäminen paritettuun laitteeseen

Kun BLUETOOTH-laitteiden kanssa on muodostettu laiteparit, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen. Katso seuraava aihe yhteyden muodostamiseksi valmiiksi paritettuun laitteeseen.

Kaiuttimen yhdistäminen NFC-yhteensopivaan laitteeseen yhdellä kosketuksella (NFC)

Kun kaiutinta kosketetaan NFC-yhteensopivalla laitteella, kuten älypuhelin tai Walkman jne., kaiuttimeen kytketään virta automaattisesti, jonka jälkeen muodostetaan laitepari ja BLUETOOTH-yhteys. Lisätietoja on annettu seuraavissa aiheissa.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa Android™ 4.1 tai uudempi asennettuna
Yhteensopivat Walkman-mallit
NFC-yhteensopivat Walkman-mallit*

* Vaikka Walkman on yhteensopiva NFC-toiminnon kanssa, se ei ehkä pysty muodostamaan BLUETOOTH-yhteyttä kaiuttimen kanssa yhdellä kosketuksella. Lisätietoja yhteensopivista malleista on annettu Walkman-laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille.
NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-merkkiä tai määrättyä kohtaa).

Huomautus

 • Kun BLUETOOTH-laitteet on paritettu, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:
  • Laiteparitiedot on poistettu esim. huollon yhteydessä.
  • Kaiutin on jo muodostanut laiteparin 8 laitteen kanssa ja seuraava laitepari yritetään muodostaa.
   Kaiutin voi muodostaa laiteparin enintään 8 laitteen kanssa. Jos laitepari muodostetaan uuden laitteen kanssa 8 laiteparin jälkeen, se paritettu laite, jonka yhteysajankohta on vanhin, korvataan uudella laitteella.
  • Kaiuttimen laiteparitiedot on poistettu BLUETOOTH-laitteesta.
  • Kaiutin alustetaan.
   Kaikki laiteparitiedot poistetaan.
 • Kaiutin voi muodostaa laiteparin usean laitteen kanssa, mutta se voi toistaa musiikkia vain yhdestä laitteesta kerrallaan.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta (handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.