Laitteen musiikin kuuntelu BLUETOOTH-yhteyden kautta

Voit kuunnella BLUETOOTH-laitteen musiikkia ja käyttää sitä kaiuttimella BLUETOOTH-yhteyden kautta, jos se tukee seuraavia BLUETOOTH-profiileja.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mahdollistaa korkealaatuisen audiosisällön kuuntelun langattomasti.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Mahdollistaa BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuuden säätämisen.


Toiminnot voivat vaihdella BLUETOOTH-laitteesta riippuen. Tutustu myös BLUETOOTH-laitteen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.

Huomautus

 • Varmista etukäteen, että BLUETOOTH-laitteen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle äkillisten, voimakkaiden äänten välttämiseksi kaiuttimesta.
 1. Yhdistä kaiutin BLUETOOTH-laitteeseen.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa valkoisena, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan.

 2. Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteessa.
 3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.

  Kun painat kaiuttimen /+ (äänenvoimakkuus) -painikkeita tai säädät äänenvoimakkuutta BLUETOOTH-laitteesta, (virta) -ilmaisin vilkkuu kerran tai 3 kertaa valkoisena.

  Toiston aikana kaiuttimen painikkeilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot.

  Tauko

  Siirry taukotilaan painamalla (toisto) -painiketta toiston aikana. Peruuta taukotila painamalla painiketta uudelleen.

  Siirto seuraavan kappaleen alkuun

  Paina (toisto) -painiketta kaksi kertaa toiston aikana.

  Siirto nykyisen kappaleen alkuun

  Paina (toisto) -painiketta 3 kertaa toiston aikana.

Vihje

 • Akkua voidaan ladata, kun kaiutin on liitetty pistorasiaan, vaikka kaiutin on käytössä.
 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.
 • Kun säädät äänenvoimakkuuden maksimiin tai minimiin kaiuttimesta, (virta) -ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.
 • BLUETOOTH-laitteesta riippuen yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta tai sen äänilähdön asetusta voidaan joutua säätämään.

Huomautus

 • Jos yhteysolosuhteet ovat huonot, BLUETOOTH-laite voi reagoida väärin kaiuttimen toimintoihin.
 • Kun liität kannettavan audiolaitteen jne. kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään samalla, kun musiikkia kuunnellaan BLUETOOTH-yhteyden kautta, kaiutin vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tässä tapauksessa BLUETOOTH-laitteen musiikkia ei toisteta (jos BLUETOOTH-yhteys on päällä, handsfree-toiminto on käytettävissä). Jotta musiikkia voitaisiin jälleen kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.
 • Kun kaiutinta käytetään kuumassa paikassa, äänenvoimakkuus saattaa pienentyä akun suojaamiseksi.
 • Jos akun varaus on alhainen, kaiuttimen suurin lähtöteho laskee.