Varotoimet

Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskeva huomautus

 • Matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa on annettu tarkemmat tiedot matkapuhelimen käytöstä, kun vastaanotetaan puhelu ja samalla ääntä lähetetään BLUETOOTH-yhteydellä.

Turvallisuus

 • Varmista ennen kaiuttimen käyttöä, että kaiuttimen käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.
  • Ostopaikka: kaikki maat/alueet
  • Käyttöjännite: 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Verkkolaitetta koskevia huomautuksia

 • Katkaise virta kaiuttimesta ennen verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Käytä ainoastaan toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa kaiutinta.

  Pistokkeen napaisuus

 • Liitä verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos laitteessa esiintyy ongelmia, irrota se heti pistorasiasta.
 • Älä sijoita verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
 • Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä verkkolaitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta verkkolaitteen päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.

Sijoittaminen

 • Älä aseta kaiutinta vinoon asentoon. Jos kaiutin asetetaan vinoon, se saattaa kaatua kaiuttimen tärinän vuoksi ja aiheuttaa henkilövahingon tai toimintahäiriön tai sen suorituskyky saattaa heikentyä.
 • Asennusolosuhteista riippuen se saattaa kaatua tai pudota. Älä aseta arvoesineitä tms. kaiuttimen lähelle.
 • Älä jätä kaiutinta lämpölähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, kosteudelle, sateelle tai iskuille.

Käyttäminen

 • Älä työnnä pieniä esineitä tms. kaiuttimen takana oleviin liittimiin tai tuuletusaukkoon. Kaiuttimeen voi tulla oikosulku tai toimintahäiriö.
 • Kun valo on voimakas, lisää huoneen valaistusta tai sammuta valaistus.

Puhdistaminen

 • Älä käytä kotelon puhdistuksessa alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.

Muita tietoja

 • Kaiuttimen lisäystoiminnon käyttämiseen tarvitaan kaksi kaiutinta. Ainoastaan SBC-koodekki on tuettu, kun käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.
 • Jos sinulla on kaiuttimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.