Virran kytkeminen

  1. Paina (virta) PAIRING -painiketta.

    (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena ja (BLUETOOTH) -ilmaisin vilkkuu hitaasti valkoisena.

    Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen tai siihen ei ole tallennettu laiteparitietoja, (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.

Vihje

  • Kun kaiutin kytketään päälle ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, EXTRA BASS -toiminto on päällä ja EXTRA BASS LIGHT -painikkeen ilmaisin palaa valkoisena.
  • Kun kaiuttimeen kytketään virta ensimmäisen kerran ostamisen jälkeen, valaistustoiminto on käytössä. Kaiuttimen etuosaan syttyy valo.

Huomautus

  • Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu oranssina 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, akku on tyhjä. Tässä tilassa kaiuttimen virta katkaistaan automaattisesti. Lataa akku.
  • Kun CHARGE-ilmaisin vilkkuu hitaasti oranssina, akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.