Tietoja ilmaisimista

CHARGE-ilmaisin (oranssi)

Sammuu Kaiuttimen lataus on valmis.
Palaa Kaiutinta ladataan.
Vilkkuu hitaasti Sisäisen akun varaus on lopussa ja se on ladattava. Tässä tilassa kaiutin ei voi syöttää virtaa muille laitteille.
Vilkkuu 3 kertaa ja sammuu Jos CHARGE-ilmaisin vilkkuu 3 kertaa ja sammuu, kun kytket virran kaiuttimeen, akku on tyhjä ja se on ladattava.

Huomautus

  • Käytössä olevaa kaiutinta voidaan ladata sen ollessa liitettynä pistorasiaan, vaikka CHARGE-ilmaisin ei syty. Tässä tapauksessa akun lataaminen saattaa käyttöolosuhteista riippuen kestää kauemmin. Siksi on suositeltavaa katkaista virta kaiuttimesta latauksen ajaksi.
  • Kun kaiutinta käytetään suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, akun varaus saattaa heikentyä, vaikka kaiutin on liitetty pistorasiaan. Tämä seurauksena äänitaso laskee. Se ei ole toimintahäiriö. Katkaise virta kaiuttimesta ja lataa akku riittävän täyteen.
  • Lataus pysäytetään erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä. Jos lataus kestää kauan, se myös pysäyttää kaiuttimen latauksen. Irrota näiden ongelmien ratkaisemiseksi verkkolaite kaiuttimesta ja liitä se uudelleen, kun käyttölämpötila on 5 °C – 35 °C.

(virta) -ilmaisin

Sammuu Kaiuttimen virta on katkaistu.
Palaa (valkoinen) Kaiuttimeen on kytketty virta.
Palaa (oranssi) Kaiutin on BLUETOOTH-valmiustilassa.
Vilkkuu kerran (valkoinen) Ilmaisin vilkkuu kerran aina, kun painetaan /+ (äänenvoimakkuus) -painiketta.
Vilkkuu 3 kertaa (valkoinen) Kun käytät -/+ (äänenvoimakkuus) -painiketta ja äänenvoimakkuus on asetettu minimi- tai maksimitasolle, ilmaisin vilkkuu 3 kertaa.

(BLUETOOTH) -ilmaisin

Palaa Kaiutin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
Vilkkuu nopeasti (3 kertaa sekunnissa) Kaiutin siirtyy laiteparin muodostustilaan.
Vilkkuu hitaasti Kaiutin etsii BLUETOOTH-laitetta, johon muodostaa yhteys.

L/R -ilmaisimet

Vilkkuu Kaiutin siirtyy kaiuttimen lisäystoimintoon.
Palaa Kaiutin toimii vasempana kaiuttimena, kun kaiuttimen lisäystoiminnon stereotila on käytössä.
Kaiutin toimii monokaiuttimena, kun kaiuttimen lisäystoiminnon kaksoistila on käytössä.
Tai vilkkuu hitaasti Kaiutin siirtyy Wireless Party Chain -toimintoon.

EXTRA BASS-ilmaisin

Palaa Voit nauttia tehostetusta bassosta (Sonyn suosittelema äänenlaatu). Tämä tila on valittu oletusasetuksena.
Sammuu Voit nauttia luonnollisesta äänenlaadusta vähemmällä bassolla. Tätä tilaa suositellaan, kun kuunnellaan alhaisella äänenvoimakkuudella huoneessa.