Yhdistäminen pariksi liitettyyn tietokoneeseen (Windows 7)

Muista suorittaa seuraava ennen kaiuttimen käyttöä:

 • Tietokoneestasi riippuen voi olla tarpeen kytkeä sisäinen BLUETOOTH-sovitin päälle. Lisätietoja sisäisen BLUETOOTH-sovittimen päällekytkemisestä on annettu tietokoneesi mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Jos kaiutin on aiemmin paritettu eri laitteen kanssa, kytke toisen laitteen BLUETOOTH-toiminto pois käytöstä.
 1. Kytke virta kaiuttimeen.

  (virta) -ilmaisin syttyy valkoisena.

  (BLUETOOTH) -ilmaisin alkaa vilkkua valkoisena.

  Kun kytket kaiuttimeen virran, kaiutin yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen. Jos laite on lähistöllä ja sen BLUETOOTH-toiminto on päällä, BLUETOOTH-yhteys muodostetaan automaattisesti ja (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Kun haluat yhdistää toisen BLUETOOTH-laitteen, katkaise nykyinen BLUETOOTH-yhteys käyttämällä parhaillaan yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta.

 2. Etsi kaiutin tietokoneesta.
  1. Napsauta [Start]-painiketta ja sitten [Devices and Printers].
  2. Kaksoisnapsauta [SRS-XB30].

  3. Vahvista [Listen to Music].
   • Jos [Listen to Music] tulee näkyviin: Jatka seuraavaan vaiheeseen.
   • Jos [Connecting to Bluetooth service] tapahtuu automaattisesti ja valintamerkki tulee näkyviin: Yhteys on valmis. Tarkista, että kaiuttimen (BLUETOOTH) -ilmaisin palaa valkoisena.

   • Jos [Searching services] johtaa virheeseen: Kaiutin on yhdistetty toiseen lähellä olevaan BLUETOOTH-laitteeseen. Katkaise yhteys käyttämällä yhdistettyä laitetta ja toista sitten toimenpide edellisestä vaiheesta (alavaihe 2).

  4. Napsauta [Listen to Music].

   Valintamerkki tulee näkyviin, kun yhteys on muodostettu.

 3. Tarkista, että (BLUETOOTH) -ilmaisin on vaihtunut vilkkuvasta koko ajan palavaksi.

  Kun kaiutin on yhdistetty tietokoneeseen, (BLUETOOTH) -ilmaisin jää palamaan. Voit kuunnella musiikkia tietokoneeltasi.

Vihje

 • Yllä oleva toimenpide on esimerkki. Lisätietoja on annettu tietokoneen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
 • Kun BLUETOOTH-valmiustilatoiminto on kytketty päälle, kaiuttimen virta kytketään päälle automaattisesti, kun käytetään BLUETOOTH-laitetta, ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan.

Huomautus

 • Kun kaiutin on muodostanut automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen BLUETOOTH-laitteeseen, BLUETOOTH-toiminto ei ehkä toimi oikein. Katkaise tässä tapauksessa BLUETOOTH-yhteys käyttämällä yhdistettyä BLUETOOTH-laitetta ja muodosta yhteys uudelleen.
 • Kun audiokaapeli on liitetty kaiuttimen AUDIO IN -liitäntään ja samalla kaiutin ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteydellä, BLUETOOTH-yhdistetyn laitteen ääntä ei toisteta kaiuttimesta. Jotta musiikkia voitaisiin kuunnella BLUETOOTH-laitteesta, irrota audiokaapeli kaiuttimen AUDIO IN -liitännästä.