Moduł sterujący

Przód

Ilustracja przedstawiająca położenie każdej części z przodu modułu sterującego

 1. Czujnik pilota zdalnego sterowania

  Skieruj pilota zdalnego sterowania na czujnik pilota zdalnego sterowania, aby uruchomić zestaw głośników.

 2. Wyświetlacz panelu przedniego

Tył

Ilustracja przedstawiająca położenie każdej części z tyłu modułu sterującego

 1. Port UPDATE

  Umożliwia podłączenie pamięci USB podczas aktualizacji zestawu głośników.

 2. Gniazdo S-CENTER OUT

 3. Przycisk (zasilanie)

  Włączenie zestawu głośników lub ustawienie go w trybie czuwania.

 4. Port LAN(100)

 5. Gniazdo HDMI OUT (TV ARC/eARC)

  Podłączanie telewizora wyposażonego w gniazdo wejścia HDMI za pomocą kabla HDMI. Zestaw głośników jest zgodny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, z gniazda HDMI telewizora. eARC to rozszerzenie funkcji ARC umożliwiające przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

 6. Gniazdo HDMI IN

 7. Terminal DC IN