Ustawienie głośności

Ustawienie głośności zestawu głośników

Naciśnij (głośność) +/.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Ustawienie głośności tonów niskich

Naciśnij BASS (głośność tonów niskich) +/–.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Uwaga

  • Subwoofer służy do odtwarzania basów i niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera dużo tonów niskich, tony niskie z subwoofera mogą być trudne do usłyszenia.

Ustawienie głośności tylnego głośnika

Naciśnij REAR (głośność tylnych głośników) +/.

Poziom głośności pojawia się na wyświetlaczu panelu przedniego.

Uwaga

  • Tylne głośniki są zaprojektowane do odtwarzania przestrzennej części wielokanałowego dźwięku i dźwięku przestrzennego, który jest tworzony z 2-kanałowego dźwięku przy użyciu wirtualnego przetwarzania. Jeśli źródło wejściowe nie zawiera dużo dźwięku przestrzennego, dźwięk przestrzenny z tylnych głośników może być trudny do usłyszenia.