Korzystanie z 360 Reality Audio

Zestaw głośników jest zgodny z 360 Reality Audio.

Można odtwarzać treści 360 Reality Audio w zestawie głośników, wybierając funkcję w aplikacji usługi przesyłania strumieniowego zgodnej z 360 Reality Audio.


Szczegółowe informacje na temat 360 Reality Audio można znaleźć na stronie:

https://www.sony.net/360RA/


Aby przygotować zestaw głośników i urządzenie mobilne, sprawdź usługę przesyłania strumieniowego zgodną z 360 Reality Audio w zestawie głośników, a następnie zainstaluj odpowiednią aplikację na urządzeniu mobilnym.

 1. Naciśnij HOME.

  Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu główne.

 2. Wybierz [Listen] - [360 Reality Audio] z menu głównego.

  Możesz sprawdzić usługę przesyłania strumieniowego zgodną z 360 Reality Audio, która jest dostępna w Twoim kraju/regionie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga

  • [360 Reality Audio] nie pojawia się, jeśli nie ma usługi przesyłania strumieniowego zgodnej z 360 Reality Audio.
 3. Zainstaluj aplikację usługi przesyłania strumieniowego zgodną z 360 Reality Audio na urządzeniu mobilnym.
 4. Podłącz urządzenie mobilne za pośrednictwem Wi-Fi do tej samej sieci, co zestaw głośników.
 5. Uruchom aplikację usługi przesyłania strumieniowego zgodną z 360 Reality Audio, stuknij przycisk cast i wybierz zestaw głośników.
 6. Wybierz treści 360 Reality Audio w aplikacji do przesyłania strumieniowego i odtwarzaj je.

  Muzyka jest odtwarzana przez zestaw głośników.

Uwaga

 • Treści 360 Reality Audio nie można odtwarzać za pomocą połączenia BLUETOOTH.

Wskazówka

 • Jeżeli [Network/Bluetooth Standby] ustawiono na [On], można szybko odtwarzać muzykę, nawet gdy zestaw jest w trybie czuwania.
 • Obraz, taki jak okładka albumu, pojawia się na ekranie odtwarzania, jeżeli odtwarzana treść obsługuje tę funkcję.