Dźwięk nie jest odtwarzany z zestawu głośników.

 • Sprawdź, czy przewody zasilające modułu sterującego i głośniki są prawidłowo podłączone.
 • Jeśli wskaźnik zasilania głośnika wyłącza się, spróbuj wykonać następujące kroki.
  • Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika jest prawidłowo podłączony.
  • Naciśnij przycisk (zasilanie) na dole głośnika, aby włączyć głośnik.
 • Jeśli wskaźnik zasilania na głośniku powoli miga na zielono lub świeci się na czerwono, spróbuj wykonać następujące kroki.
  • Przysuń bliżej głośnik do modułu sterującego, aby wskaźnik zasilania na głośniku zaświecił się na zielono.
  • Podłącz ręcznie głośnik i moduł sterujący.
  • Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego w [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Check wireless connection].
 • Może minąć około 1 minuty zanim dźwięk zostanie wyemitowany, jeżeli [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] jest przełączany z [Off] na [On].
 • Naciśnij (głośność) + na pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć głośność lub anulować wyciszenie.
 • Głośniki mogą zostać podłączone do innego kompatybilnego urządzenia. Spróbuj połączyć się ręcznie.