[Audio Settings]

[DSEE Extreme]

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania [Auto Sound](*) lub [Music] jako trybu dźwięku.

[On]: skaluje skompresowane pliki muzyczne dokładnie za pomocą technologii Al i sprawia, że czujesz się, jakbyś był/a w studiu nagraniowym lub na koncercie.

[Off]: wyłączenie.

*Tylko gdy [Music] wybrano z [Auto Sound].

Uwaga

  • Ta funkcja obsługuje częstotliwość próbkowania 2-kanałowych cyfrowych sygnałów wejściowych 44,1 kHz lub 48 kHz.
  • Częstotliwość próbkowania/głębi bitowej po skalowaniu wynosi maksymalnie 96 kHz/24 bity.
  • Ta funkcja nie działa w następujących warunkach.
    • Używana jest funkcja Chromecast built-in.
    • Opcja [Advanced Auto Volume] jest ustawiona na [On].
    • Funkcja Immersive Audio Enhancement jest ustawiona na [Immersive Audio Enhancement: On].


[Audio DRC]

Można skompresować zakres dynamiczny sygnału audio, aby ułatwić słyszenie cichszych dźwięków.

[Auto]: automatyczna kompresja dźwięku zakodowanego w formacie Dolby TrueHD.

[On]: odtwarza ścieżkę dźwiękową Dolby i DTS w zakresie dynamiki przewidzianym przez technologa realizującego nagranie.

[Off]: brak kompresji zakresu dynamiki.


[Sound Effect]

Możesz ustawić różne efekty dźwiękowe, takie jak tryb dźwięku.

[Sound Mode On]: Vertical Surround Engine wzmacnia efekt dźwięku przestrzennego i symuluje kanały głośników górnych, aby stworzyć efekt zanurzenia i otoczenia dźwiękiem dzięki wirtualnym efektom dźwięku przestrzennego, takim jak tryb dźwięku i Immersive Audio Enhancement.

[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer wzmacnia efekt dźwięku przestrzennego i symuluje kanały głośników górnych, aby stworzyć efekt zanurzenia i otoczenia dźwiękiem dzięki wirtualnym efektom dźwięku przestrzennego w czasie odtwarzania formatu Dolby. Wyłącza inne efekty dźwiękowe niż format Dolby.

[DTS Neural:X]: wykonuje miksowanie zgodne ze środowiskiem surround. Ta funkcja jest wyłączona, gdy częstotliwość próbkowania wynosi 96 kHz - 192 kHz lub odtwarzany jest format Dolby.


[Advanced Auto Volume]

Można zmniejszyć różnicę głośności spowodowaną sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

[On]: automatyczna regulacja głośności.

[Off]: wyłączenie.

Uwaga

  • Funkcja Advanced Auto Volume nie nadaje się do słuchania muzyki.